Deze week in de Grote Oorlog

In januari 2014 is de SSEW het project “Deze Week In De Grote Oorlog” gestart. Tussen 2014 en 2018 zal, parallel aan het verloop van de Grote Oorlog, iedere week een bericht uit de oorlogskranten op deze website worden gepubliceerd. Het doel van het project is om een dwarsdoorsnede te geven van de berichtgeving in de Nederlandse kranten uit de periode 1914-1918.

Hierbij is vooral gebruik gemaakt van de gedigitaliseerde landelijke kranten in de krantenbank van de Koninklijke Bibliotheek www.delpher.nl, zoals Het Algemeen Handelsblad, De Telegraaf, Het Centrum en De Nieuwe Rotterdamsche Courant. Daarnaast gebruik gemaakt van enkele jaargangen van De Prins, De Panorama, Het Geïllustreerd Zondagsblad en Het Leven uit eigen collectie. Indien relevant, wordt ook gebruik gemaakt van informatie uit de regionale kranten.

Bij de keuze van de artikelen staat niet primair het militaire verloop van de Grote Oorlog voorop. Voor een chronologisch overzicht van het voorspel, het verloop en de nasleep van de eerste wereldoorlog verwijzen we graag naar de tijdsbalk op deze website.
Bij dit project staan vooral de persoonlijke verhalen en de kleine voorvallen op pakweg pagina 4 of 5 van de krant centraal. Het zijn momentopnames; kleine gebeurtenissen, die een beeld geven van het verloop van de oorlog door Nederlandse ogen. Er wordt dus geen volledigheid nagestreefd.
Natuurlijk was de berichtgeving in de kranten altijd ‘gekleurd’, ook in het neutrale Nederland. De keuze om bepaalde zaken wel of niet te vermelden of de keuze om bepaalde buitenlandse kranten te citeren, bepalen grotendeels de toon van de berichtgeving.

Dit project poogt geen politiek standpunt in te nemen over de berichtgeving en over het verloop van de oorlog. Daarom is gekozen om zoveel mogelijk de oorspronkelijke spelling en interpunctie in de berichten aan te houden. Omwille van de leesbaarheid op het beeldscherm zijn artikelen soms ingekort. Wel wordt altijd de bron vermeld, als aanmoediging om toch vooral het volledige artikel en ook de rest van de krant van die dag te lezen.
De getoonde berichten verwoorden niet de mening van de SSEW, maar de kleur of het gedachtengoed van de betreffende krant uit die periode.

De reden dat gekozen is om het project te starten in januari 2014 is om ook de aanloop naar het uitbreken van de oorlog mee te nemen. Hoe lag Europa er begin 1914 bij en in hoeverre kan op basis van de berichtgeving bepaald worden of men de oorlog zag aankomen? U leest het wekelijks in “Deze Week In De Grote Oorlog”.

overzicht: