Verslag studiedag 28 mei 2010 verschenen op het Forum Eerste Wereldoorlog

Erg leuke dag weer gisteren in Rotterdam. Interessante lezingen, hoewel wisselend van niveau. Maar al met al zeer geslaagd onder leiding van SSEW-voorzitter Hans Andriessen en dagvoorzitter Prof. dr. Hein Klemann. Hier mijn bevindingen:

 

De aftrap werd gegeven door Dr. Ron Blom, die een verhandeling hield over de sociaaldemocratie in Nederland rond de Eerste Wereldoorlog. Interessant, zij het niet echt een spetterend onderwerp om de dag mee te beginnen. Blom zette aan de hand van een paar sociaaldemocratische kopstukken uit die periode knap de ambivalente houding neer die de socialistische en aanverwante stromingen voor, tijdens en na de Eerste Wereldoorlog ten toon spreidden ten opzichte van het leger en de landsverdediging. Goed onderbouwd maar weinig gloedvol dus toch wat droogjes.

 

Ir. Erik Wils had een betrekkelijk kort maar wel aanstekelijk verhaal over de Duitse bombardementen met superkanonnen van Parijs in het laatste oorlogsjaar. Niet zo vaak belicht en met aandacht voor zowel het doel en de uitwerking van de bombardementen, als de technische kant (kanonnen, ballistiek, munitie). Enthousiast, geestig en goed geillustreerd gebracht, hoewel met wat schoonheidsfoutjes. Leuke lezing.

 

De enige Vlaming in het gezelschap, Geluvelder Danny Buyze, zorgde er met een ontroerend en persoonlijk verhaal over zijn grootvader die van 1916 tot 1918 dwangarbeid moest verrichten voor de Duitse bezetters, persoonlijk voor dat de lunch even moest wachten maar het was het waard. Weinig besproken onderwerp en aan de hand van een bewonderenswaardige speurtocht naar zijn grootvaders voetsporen zeer smeuiige en prachtig omlijste presentatie, echt smullen!

 

Na de boterham mocht Henk Kruitwagen zijn betoog doen over veldmaarschalk August von Mackensen. Interessante man met een bijzondere carriere dus in aanleg een boeiend topic. Helaas las Kruitwagen zijn hele verhaal op van papier, zonder ook maar een enkele illustratie en zonder op zijn tijd de zaal in te kijken. Gevolg was een weliswaar enthousiast voorgelezen maar toch snel vervelend verhaal met na afloop geen vragen uit de zaal. Gemiste kans m.i.

 

De voorlaatste in de rij was Prof. dr. Wim Klinkert. Klinkert bracht een interessante en vlotlopende lezing over de aanloop naar de volgende oorlog en zoektocht naar nieuwe dogma´s en vijandbeeld(en) van het Nederlandse leger en de politiek, met name ten opzichte van haar buren. Bracht een in sommige opzichten verrassend vooruitziende blik in de Nederlandse legerleiding naar voren, naast een traditioneel gespannen verhouding tussen leger en politiek. Goed verhaal, prettige spreker.

 

De laatste speker en zeker qua presentatie de uitsmijter was Drs. Rolf de Winter, die als Erasmiaan een thuiswedstrijd speelde. De Winter had met de recente herziening van het algemene beeld op Manfred von Richthofen een catchy onderwerp te pakken, dat hij zoals gezegd fraai omlijstte met allerhande afbeeldingen en zelfs een stukje film. Prettig om mee af te sluiten, sympathieke spreker ook maar voor de (semi-)luchtoorlogkenners weinig nieuws onder de zon en ook wat slordigheden over al of geen parachutes, verkeerde jaartallen e.d.

 

Tenslotte werd, vanwege tijdgebrek ietwat in sneltreinvaart, de tweejaarlijkse scriptieprijs voor de beste WOI-gerelateerde scriptie uitgereikt (tenminste, de winnaar was niet aanwezig..) en vervolgens was er voor de die-hards zoals ieder jaar nog een borrel met prettig nakaarten.

 

Nogmaals een bijzonder geslaagde dag met vanaf mijn kant welgemeende complimenten en dank voor de organisatie, sprekers en alle vrijwilligers en ijs en weder dienende ben ik volgend jaar zeker weer van de partij.

 

Gr P

overzicht: