Verleden tijd?

Verleden tijd? (deel 3. 3m/h/v)¹⁶

Dit boek begint in hoofdstuk 3 met de Eerste Wereldoorlog in Versailles. Wat summiere gegevens over het verloop ervan, enige bepalingen uit het verdrag en vervolgens een goede paragraaf over De Volkenbond: De Verenigde Staten deden niet mee omdat de Volkenbond een onderdeel was van de vrede van Versailles (zij sloten pas in 1921 een apart vredesverdrag met Duitsland) en bovendien werd de Sovjet Unie geen lid. In het Palais des Nations (Genève) waar eens per jaar een vergadering plaats vond en waar de verliezers van de Grote Oorlog niet aanwezig mochten zijn, werd weinig tot stand gebracht met uitzondering van menslievende hulpacties.

Pas daarna volgt een beschrijving van vijf en een halve bladzijde van de Eerste Wereldoorlog, met niet de gewone plaatjes maar originele foto’s waaronder Franse reservisten die in 1914 vanuit het Parijse station Gare du Nord de gehele middenweg voor zich opeisen.

De bajonet op het geweer wordt als waardeloos beoordeeld. Ook wordt enige aandacht besteed aan de strijd in het Midden-Oosten. Voorts wordt het thuisfront besproken: vrouwen moeten de plaats van de man innemen en de overheid neemt een allesoverheersende plaats in.

Het jaar 1917, het beslissende jaar komt ook aan bod: deelname van Amerika aan de oorlog en de machtsgreep van de bolsjewieken in Rusland.

Vragen en opdrachten worden in een apart werkboek gesteld. Zoiets maakt de boekenlijst voor ouders erg duur.

3. Het voortgezet onderwijs (vmbo, havo en vwo), na de invoering van de basisvorming (1993) en de tweede fase (1998).

overzicht: