Vacatures

In verband met de steeds toenemende activiteiten van onze Stichting Studiecentrum Eerste Wereldoorlog, zoeken wij contact met personen die interesse hebben om ons daarbij te helpen. Alle hierna genoemde functies zijn onbetaalde vrijwillgersfuncties.

Wij zoeken

Commissie Research

Geïnteresseerden die zelfstandig onderzoek kunnen uitvoeren op zeer diverse gebieden over onderwerpen mbt de Eerste Wereldoorlog.
Zo komen er regelmatig vragen binnen op velerlei terrein die beantwoord moeten worden. Ook onderzoek op het gebied van veldslagen, politieke achtergronden, schuldvraag, personen, enz. enz. valt onder het werkterrein van deze commissie.

Commissie Onderwijs

De activiteiten van deze commissie omvatten onder andere het opzetten van een internetcursus Eerste Wereldoorlog, het geven van voorlichting betreffende de Eerste Wereldoorlog ten behoeve van onderwijssprogramma’s, het fungeren als vraagbaak voor leerkrachten en studenten/leerlingen en het geven van colleges/lezingen op Volksuniversiteiten en scholen etc, alles in de ruimste zin des woords. Geïnteresseerden dienen affiniteit met dan wel ervaring te hebben in het onderwijs.

Commissie Filatelie

Wij zijn doende met het opzetten van een rubriek ‘Filatelie en de Eerste Wereldoorlog’ en zoeken contact met geïnteresseerden met kennis van filatelie die ons daarbij willen assisteren.

Donateur

Bent U nog steeds geen donateur? Voor slechts € 20 per jaar kunt u toetreden als donateur van onze Stichting en daarmede wordt U op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen, krijgt u korting op ons jaarboek „De Grote Oorlog, Kroniek 1914-1918”, kunt U deelnemen aan onze studiereizen en lezingen en ontvangt U 4x per jaar onze nieuwsbrief.

Stort uw donatie op rekening 336468210 (NL60 RABO 0336 4682 10 - SWIFT/BIC RABONL2U) ten name van : Stichting Studiecentrum Eerste Wereldoorlog met vemelding van „donatie + jaar” en wij doen de rest of meldt u zich hier aan.

overzicht: