Unieke tijdschriften over WO I

 

Neergestortte zeppeling
Ravage na het neerstorten van
een zeppelin in Eemnes in 1917

In 2014 verschijnen er twee unieke ThemaTijdschriften over de Eerste Wereldoorlog. Uniek, omdat ze over Nederland ten tijde van 1914-1918 gaan.

In augustus 2014 is het 100 jaar geleden dat de Eerste Wereldoorlog uitbrak. Deze gebeurtenis en de aanloop daar naartoe zal uitgebreid worden herdacht. Niet alleen in Europa, maar wereldwijd. Per slot van rekening waren er maar twaalf neutrale landen tijdens de Eerste Wereldoorlog. Een daarvan was Nederland. Moeten we daarom 2014 aan ons voorbij laten gaan?  Nederland was weliswaar geen strijdende partij, maar ondervond op verschillende manieren de ingrijpende gevolgen van de oorlog.

Het neutrale Nederland nam ca. 1 miljoen vluchtelingen op, op een inwonertal van iets meer dan 6 miljoen, die in vele  vluchtoorden werden ondergebracht.

Er vonden gruwelijke taferelen plaats bij het 200 km lange prikkeldraad dat was aangebracht op de grens tussen België en Nederland. Op het prikkeldraad stond 3000 volt stroom.

Gedurende de oorlog werden in totaal ongeveer 250.000 Nederlandse soldaten gemobiliseerd.

De Nederlandsche Overzeese Trustmaatschappij (NOT) werd opgericht ter stimulering van de handel die zwaar te lijden had.

Er waren oproeren, in de Amsterdamse Jordaan, en muiterijen, in legerplaats Harskamp.

Nederlandse schepen werden getorpedeerd en de Geallieerden roofden Nederlandse koopvaardijschepen.

Zo zijn er nog tal van andere historische gebeurtenissen die, mede voor Nederland, bepalend zijn geweest voor het verdere verloop van de 20e eeuw en waarvan de wortels juist in die Eerste Wereldoorlog liggen. Al deze verhalen staan opgetekend in twee ThemaTijdschriften WO I en Nederland en zijn, zoals u van ons gewend bent, geschreven door gerenommeerde auteurs in samenwerking met de Stichting Studiecentrum Eerste Wereldoorlog (SSEW) en Huis Doorn. Verschijning: eind maart en begin augustus.

 

Huis Doorn + WO I

Op 10 november 1918, een dag voor de wapenstilstand getekend werd, stond de Duitse keizer Wilhelm II met zijn hofhouding van 40 lakeien en 60 goederenwagons vol meubels, schilderijen, zilver, uniformen en linnen aan de Nederlandse grens. Nederland verleende hem asiel. De ex-keizer woonde eerst in Kasteel Amerongen en vanaf 1920 in Huis Doorn.
In het tweede nummer staat Huis Doorn centraal, dat vanaf augustus 2014 van start gaat als hét museum in Nederland over de Eerste Wereldoorlog.

Verkoopprijs in de winkel: € 8,95. 

 Maar u kunt beide tijdschriften ook rechtstreeks bij de uitgever bestellen. Maak 20 euro (dit is inclusief verzendkosten) over naar rekening 5034669 t.n.v. Stichting ThemaTijdschriften o.v.v. ‘beide WO-I nummers’ en uw adres (!). Vergeet dat laatste niet!

overzicht: