Toen voor straks

(Deel 1-2 gecombineerde editie)²¹

Toen voor straks is een geschiedenismethode voor het eerste leerjaar van de basisvorming. Een methode die volledig voldoet aan de eisen die de kerndoelen stellen.

Het boek begint met de prehistorie en komt met een reuzenvaart door de geschiedenis op bladzijde 116 en 117 uit op de Eerste Wereldoorlog. Hoofdstuk 5 (Industrialisatie en ismen) §12 De Eerste Wereldoorlog: botsende ismen. De oorlog zelf wordt niet beschreven. Hij wordt alleen verklaard binnen het kader van het imperialisme en het nationalisme.

Een leerling die de basisvorming op deze manier afsluit en later geen geschiedenis in zijn profiel tegenkomt, zal dus nauwelijks iets weten van deze Grote Oorlog.

In dit boek komt bij ieder hoofdstuk een rubriek film en boeken voor. Op bladzijde 125 wordt een beschrijving gegeven van de film Paths of glory. Waar de film All quiet on the Western Front bedoeld is als kritiek op de oorlog, is Paden van roem gericht op het feit dat het militaire opperbevel in die dagen te veel macht bezat: een Franse generaal jaagt zijn soldaten zonder voorspelbaar gewin en tegen de zin van zijn ondergeschikten, geheel ten onrechte de dood in en als de rest daarna weigert zich op te offeren, worden er drie willekeurige soldaten gefusilleerd op beschuldiging van lafheid. De generaal verliest daarna weliswaar zijn functie maar de burgerregering doet verder niets. Moord in oorlogstijd.

Bij dit boek behoort een werkboek waarin met betrekking tot dit hoofdstuk adequate vragen en opdrachten worden gesteld over de ismen en boek- of filmbesprekingen.

overzicht: