De tankslag bij Cambrai in 1917

De slag bij Cambrai van november/december 1917 is vooral bekend geworden doordat het Britse leger voor de eerste keer in de geschiedenis het grote aantal van 476 tanks inzette in een gecoördineerde actie met de infanterie en de cavalerie. De slag staat in de militaire geschiedenis bekend als de tankslag bij Cambrai, hoewel er geen sprake was van een tank tegen tankgevecht. En de beoogde rol van de cavalerie wordt veelal vergeten. Het begon voorspoedig voor de Britten op 20 november 1917 toen de tanks door de Duitse Hindenburglinie braken. De dag staat bij het Britse lager dan ook bekend als Cambrai Day en wordt jaarlijks herdacht.

Maar het aanvankelijke succes stokte snel en een doorbraak werd niet bereikt. De Duitsers lanceerden op 30 november een tegenoffensief. De gevechten rond Cambrai duurden tot 7 december en resulteerden er uiteindelijk in dat de Britten min of meer op hun uitgangspositie werden teruggedreven. ‘Triumph at Cambrai’ was veranderd in ‘Disaster at Cambrai.’

De massale inzet van de tanks was een veranderde militaire tactiek en dat trok ook de aandacht van de Nederlandse krijgsmacht. In twee artikelen in de Militaire Spectator in 1937 beschrijft luitenant-kolonel A. de Vries de tankslag. Beide artikelen zijn gedigitaliseerd (zie hieronder). De uit de strijd bij Cambrai getrokken conclusies staan in het tweede verhaal op p. 467-468. De schrijver wijst op de Nederlandse situatie anno 1937 en voorspelt dat een tankaanval via Noord-Brabant en Limburg zeer wel mogelijk is. Mei 1940 wees uit dat die voorspelling klopte.

Vries, A. de, Militaire Spectator 1937; 106; 424. Deel 1: Uit den Tank-slag van Cambrai op 20 November ‘17.

Vries, A. de, Militaire Spectator 1937; 106; 464. Deel 2: Uit den Tank-slag van Cambrai op 20 November ‘17

 

overzicht: