Succesvolle presentatie ‘schuldvraag Wilhelm II’ in Ieper

Op vrijdag 17 maart 2017 vond op uitnodiging van het In Flanders Field Museum te Ieper een presentatie plaats van de door de SSEW ondersteunde studie over de schuldvraag van de Duitse keizer Wilhelm II op basis van de vijf aanklachten, die hem ten laste zijn gelegd als uitvloeisel van artikel 227 van het Verdrag van Versailles. Daarover is vorig jaar een publicatie verschenen waarin alle details over de aanklachten, de verdediging ervan en de uiteindelijke uitspraak in extenso zijn uitgewerkt.

De presentatie, die zeer succesvol verliep, werd gehouden in het Gerechtsgebouw van Ieper. De voorzitter van de rechtbank had zijn rechtszaal daarvoor belangeloos ter beschikking gesteld. Er waren ongeveer 90 belangstellenden, onder wie vele medewerkers van het museum. Na afloop was er de mogelijkheid voor een discussie waarvan uitvoerig werd gebruikgemaakt.

In oktober 2016 werd eerder een besloten presentatie gehouden bij het Internationaal Strafhof in Den Haag. Aan deze openbare presentatie in Ieper werkten ook dit keer mee Prof. Paul Mevis van de Erasmus Universiteit, Prof. Jan Reijntjes van de Rechtbank te Den Bosch en Dr. Willem Sinninghe Damsté. De geestelijke vader van dit project, Hans Andriessen, die als verdediger zou optreden, kon vanwege onverwachte persoonlijke redenen jammer genoeg niet deelnemen aan deze bijeenkomst. Zijn taak werd overgenomen door oud-SSEW-voorzitter Anton Kruft.

overzicht: