Stichting

De Stichting Studiecentrum Eerste Wereldoorlog werd opgericht in 2001, met als doel om de Eerste Wereldoorlog onder een breed publiek in Nederland bekender te maken. Dit vooral gezien feit dat de wortels van historische gebeurtenissen van de gehele 20e eeuw terug te voeren zijn naar die oorlog. Met andere woorden, de 20e eeuw kan niet goed begrepen worden als we niet ook kennis hebben van die Eerste Wereldoorlog!

De SSEW tracht die doelstelling te bereiken met het bestuderen van de bronnen en daarover te publiceren, alsmede door het geven van lezingen, het organiseren van studiedagen en conferenties, het verzorgen van onderwijs en het organiseren van studiereizen naar de diverse fronten van WO I.

De daaruit voortvloeiende activiteiten worden door de ca. 300 donateurs, waaronder hoogleraren, geschiedenisdocenten, historisch publicisten, studenten en belangstellenden belangeloos uitgevoerd. Informatie daarover, alsmede over andere zaken de SSEW betreffende, worden ieder kwartaal via een Nieuwsbief aan alle SSEW-donateurs toegezonden.

overzicht: