De sterke arm, de zachte hand

Auteur: Paul Moeyes.

Titel: De Sterke arm, de zachte hand. Het Nederlandse leger en de neutraliteitspolitiek 1839-1939.

isbn 9789029564168.
Aantal pagina’s: 560
Prijs € 39,50

Het politieke debat over de Afghanistanmissie toonde hetvolgens de auteur, Paul Moeyes, opnieuw aan. Nederland zet het leger alleen in als er geen direct gevaar dreigt. Dit schijnbaar paradoxale gegeven zette Moeyes er toe aan de functie van het leger en zijn conflictueuze verhouding tot de Nederlandse regering en het parlement te beschrijven, vanaf de Belgische onafhankelijkheid in 1839 tot de mobilisatie aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog. In deze vlot leesbaare studie tracht Moeyes ons te laten zien dat ruim honderd jaar ‘gewapende neutraliteitspolittiek’ zijn uitwerking op de Nederlandse mentaliteit heeft gehad; was de krijgsmacht in 1839 nog de sterke arm van de koning, na honderd jaar vrede en afwezigheid werd deze nauwelijks nog als geweldsinstrument gezien. Voplgens Moeyes was het leger Een geldverslindend, weinig productief instituut.Verantwoordelijke bewindslieden traden te vaak op als zachte heelmeesters, hetgeen volgens de auteur zowel in 1914 als in mei 1940 tot grote problemen leidde.

overzicht: