De "Stelling van Amsterdam"

Route langs militair vernuft.

Van onze correspondent mevr. J. Reinders te Hilversum

 

Echte kogels zijn er nooit afgeschoten. De forten en waterwerken in de „STELLING VAN AMSTERDAM” zijn wonderen van militair vernuft, die in 1996 zelfs op het schild van Unesco tot wereld erfgoed is geheven.

In 1884 kwam een enorme bouwstroom op gang die duurde tot het uitbreken van de 1e W.O. in 1914. De bouw van alle forten, schansen , batterijen en dijken heeft een vermogen gekost en dat in een tijd dat Nederland maar vier miljoen inwoners telde. Het was in het belang van het land en in het bijzonder van Amsterdam. Met de drooglegging van het Haarlemmermeer lag de toegang naar de hoofdstad voor ongewenste gasten wagenwijd open. Fransen, Spanjolen, Engelsen, wie hadden ze in deze streken al niet over de vloer gehad.

De komst van een Duits leger was het land nog niet officieel aangezegd maar de dreiging van een Europese oorlog werd wel degelijk gevoeld. Daarom werd besloten een stadsmuur van water rond Amsterdam aan te leggen om vijanden op afstand te houden en de stad in geval van oorlog tot toevluchtsoord van Nederland te maken. Speerpunt in de Stelling was de sector Sloten, die het hele gebied ten westen en zuiden van Amsterdam omvatte. De Haarlemmermeer, die kort tevoren was drooggelegd, (1852), werd voorzien van 24 verdedigingswerken. Maar waar in het verleden zo zwaar geknokt was tegen de `Waterwolf`, die veel schepen gebroken en veel land verzwolgen had, daar is geen schot gelost. Wel is het leger in de aanloop naar de Eerste Wereldoorlog gemobiliseerd en zijn de posten van de Stelling bemand geweest. Of Nederland zijn neutraliteit te danken heeft gehad aan de verdedigingslinie, is moeilijk te bewijzen. Het belang van de bolwerken was in 1914 al door de techniek ingehaald. Maar de keten van forten bleef grotendeels intact. Recent is het streekpad 9. `STELLING VAN AMSTERDAM` uitgekozen tot wandelroute van het jaar 2010.

Routebeschrijving

De STELLING VAN AMSTERDAM is beschreven in het gelijknamige en zeer leesbare routeboekje www.wandelnet.nl.

 

Bron: Trouw Zaterdag 20 Februari 2010.

overzicht: