SSEW Studiereis naar het Sommefront 25 t/m 28 september (update)

Datum: 

vrijdag 25 september 2015 t/m maandag 28 september 2015

De SSEW studiereis naar het Sommefront en de Anzac monumenten wordt door ons bestuurslid en historicus Marcel Nonhebel inhoudelijk begeleid, terwijl reisorganisatie Historizon, op de ons bekende kwalitatieve wijze, de logistiek verzorgt.

Op de eerste dag op weg naar Bapaume wordt een bezoek gebracht aan het Anzac monument bij Fromelles, waar de slag om de Sugar plaatsvond en waar niet lang geleden een massagraf van Anzac soldaten is ontdekt.

De tweede en derde dag staan in het teken van bezoeken aan het front van de Somme en de wijdere omgeving waar de strijd plaatsvond met de kraters, loopgraven, legeropstellingen, etc. Uiteraard worden dan ook diverse herdenkingsparken en een aantal musea bezocht, waaronder het beroemde museum ‘Péronne Historial de la Grande Guèrre’, dat een zeer informatief beeld geeft over de verlopen strijd aan de Somme.

Op de vierde dag vindt dan de terugreis plaats met onderweg een bezoek aan het stadje Le Quesnoy, waar met name de Anzac legers vochten en waar nog vele herinneringen daaraan te zien zijn.

Een van de plekken die bezocht zal worden is dat van de slag op 14 juli 1916 in Deville Woods, waarvan hieronder een korte beschrijving:

De slag begon op 23 juni met een 7 dagen durende artillerieaanval en eindigde op 18 november 1916. Op 14 juli 1916 werd door de 26e en 27e brigade van de 9e Schotse divisie het dorp Lonqueval veroverd waarbij hevige verliezen werden geleden.

De reserve brigades van deze divisie, de 1e Zuid Afrikaanse infanterie brigade bestaande uit 121 officieren en 3032 man, werden naar voren bevolen en het 1e Zuid Afrikaanse infanterie regiment kreeg het commando het Delville Wood te veroveren.

Op 15 juli 1916 te 6.00 uur gingen het 2e,3e en het 4e Zuid Afrikaanse infanterie regiment onder commando van Luitenant Kolonel William Tanner het bos in en om 9.00 uur was de buitenste omtrek veilig. Een Duitse tegen aanval had geen succes. Die avond kreeg het 1e Zuid Afrikaanse infanterie regiment het commando om het bos in te gaan.

Op 18 en 19 juli dreef constante Duitse aanvallen de Zuid Afrikaanse brigade in de zuid-westelijke hoek van het Delville wood. Te 18.00 uur op 20 juli werd de Zuid Afrikaanse brigade bevrijd door de 3e Britse divisie en luitenant kolonel Thackeray, zelf gewond, samen met 2 gewonde officieren en 140 man verlieten het bos.

Dit resultaat van een aanval, waarin vrijwel een gehele brigade het slachtoffer was, is kenmerkend voor de gehele periode van de slag om de het gebied rondom de Somme.
Het is alsof er in het verloop van deze 5 maanden durende slag geen lessen werden getrokken uit mislukte aanvallen en het grote aantal slachtoffers van vrijwel iedere militaire manoeuvre en gebruikte tactiek.

Waardoor is dit te verklaren? Velen verwijzen naar de militaire leiding, de generale staf en minister van oorlog van Groot Brittannië. De beslissingen en meningen van deze instanties wezen op een geringschatting van de gewone soldaat, waren gebaseerd op een achterhaalde strategie, slechte onderlinge communicatie, minachting voor de deskundigheid en meningen van ondergeschikte bevelvoerende officieren. Ook de informatie over de situatie van de vijand, i.c. het Duitse front was volstrekt onvoldoende en meer op wensdenken gericht.

Volgens bezoekers van dit gedenkmonument voel je de gebeurtenis van die tijd terplekke.

En dit is slechts één van die getuigenisverhalen over die periode in de 1e wereldoorlog, gedurende onze studiereis naar het Sommefront.

De reis zal ongeveer € 650,- (all-in) bedragen. Indien u geïnteresseerd bent kunt u zich op voorlopige titel aanmelden bij Historizon, onder vermelding van ‘SSEW-Studiereis Sommefront’. Zodra alle details van de reis bekend zijn, zullen wij u daarvan op de hoogte stellen en kunt u uw voorlopige inschrijving alsnog definitief bevestigen.

Lees hier een korte inleiding op de studiereis door Marcel Nonhebel: de_strijd_om_het_front_aan_de_somme.pdf

overzicht: