SSEW ‘Erasmus’-Studiedag op 2 mei 2014

Datum: 

vrijdag 2 mei 2014

Op vrijdag 2 mei a.s. organiseert de SSEW, ook deze keer in samenwerking met de Erasmus School of History, Culture and Communication (Erasmus Universiteit) te Rotterdam haar voorjaarsstudiedag. Op uitnodiging van het Markiezenhof, het historisch centrum voor Bergen op Zoom en omgeving, zal deze studiedag daar plaatsvinden. Wij zijn blij verrast en zeer vereerd met deze uitnodiging.

Een uitnodiging die haar basis vindt in de bijzondere expositie ‘De Stroom – Vluchten voor de oorlog 1914 – 1918’ die vanaf 24 april tot 30 november daar te zien zal zijn. Met de directie van het Markiezenhof is de afspraak gemaakt dat zowel deze expositie als alle andere afdelingen van het Markiezenhof deze dag voor deelnemers aan de studiedag zonder extra kosten te bezoeken zijn. Indien u in het bezit bent van de Museumjaarkaart 2014 wordt het tonen daarvan vanzelfsprekend op prijs gesteld.

Het Markiezenhof, Steenbergsestraat 8, is vanaf het NS treinstation Bergen op Zoom in een kwartier lopend te bereiken. Zeer dichtbij, op het Mineurplein, kunt u betaald parkeren tot 21.00 uur. Bij de Blokstallen kunt u ook betaald parkeren tot 18.30 uur.

 

Programma

10.00 – 10.30 uur       Ontvangst en aanmelding. Koffie/thee worden aangeboden door de SSEW.

10.30 – 10.35 uur       Welkomstwoord door dagvoorzitter Prof. Dr. H. Klemann.

10.35 – 10.50 uur       Inleiding door Drs. A.T. Kruft, voorzitter van de SSEW.

10.50 – 11.05 uur       Presentatie van het boek van Martin Kraaijestein en Paul Schulten ‘Geschiedenis van de Grote Oorlog. De canon van de Eerste Wereldoorlog 1914 - 1918’ (Walburg Pers) door Martin Kraaijestein, bestuurslid SSEW.

11.05 – 11.50 uur       Mw. Drs. Yolande E. Kortlever (Stadshistoricus Bergen op Zoom): ‘De Stroom – Vluchten voor de oorlog 1914 – 1918’.

11.50 – 12.30 uur       Mw. Drs. Jeanette Pors: ‘Muiterij in het Nederlandse leger? De Harskamprellen in perspectief’.

12.30 – 13.30 uur       Lunchpauze (voor eigen rekening). Mogelijkheid tot bezoek expositie ‘De Stroom’ en/of de andere afdelingen van het Markiezenhof.

13.30 – 14.15 uur       Drs. Edwin Ruis: ‘De Nederlandse vredesmissie naar Albanië 1914’.

14.15 – 15.00 uur       Mw. Drs. Evelyn de Roodt: ‘Erich Maria Remarque: wereldberoemd geworden met ‘geen nieuws’.

15.00 – 15.30 uur       Aankondiging en aanbieden van Kroniek 28, met aansluitend een informele borrel, aangeboden door de SSEW. Mogelijkheid tot bezoek expositie ‘De Stroom’ en/of de andere afdelingen van Het Markiezenhof.

 

Inschrijven

U kunt zich voor deze ook nu weer zeer interessante studiedag inschrijven door:

1. Ten eerste aan te melden als deelnemer bij de organisator van de studiedag: Henk van der Linden. Postadres: H.H.M. van der Linden, Het Molenijser 4, 5211 WV ’s-Hertogenbosch. Telefoon: 073 5495117 of e-mai. Graag ook in C.C. aan de penningmeester Jos van Raan, o.v.v. Studiedag 2 mei 2014, naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres.

2. Tegelijkertijd de kosten over te maken: € 30 als u donateur bent van de SSEW; als u géén donateur bent € 35, als u student/donateur bent € 15 en als u student/niet donateur bent € 17,50. Studenten dienen bij inschrijving het studienummer op te geven. Graag vermelden: ‘Studiedag 2 mei 2014, met naam en adres, rekening NL60RABO 0336468210 van de Stichting Studiecentrum Eerste Wereldoorlog.

Na inschrijving bij de organisator en bevestiging van betaling door de penningmeester ontvangen alle inschrijvers een bevestiging van deelname, met alle noodzakelijke praktische gegevens, zoals locatiegegevens, routebeschrijving, bereikbaarheid met openbaar vervoer en wijze van betalen van de lunchkosten.

N.B. In verband met brandweervoorschriften zijn er in het Markiezenhof maximaal 120 plaatsen beschikbaar. Toewijzing zal geschieden op basis van dag en moment van aanmelding. U krijgt daarvan een bevestiging.  

overzicht: