SSEW Erasmus-Studiedag op 11 mei 2012

Op vrijdag 11 mei organiseert de Stichting Studiecentrum Eerste Wereldoorlog weer in samenwerking met de Erasmus School of History, Culture and Communication (Erasmus Universiteit) te Rotterdam de jaarlijkse Studiedag. Een Jubileum Studiedag: de tiende!

Juist omdat het een Jubileum Studiedag betreft is het spijtig dat de Erasmus Universiteit niet zelf de gastheer kan zijn. Er wordt enorm verbouwd op het gehele complex, wat niet alleen het parkeren nog lastiger maakt, maar ook de beschikbaarheid van collegezalen zeer beperkt.

Onze gastheer van het 10-jarig Jubileum bij de KMA, Generaal-majoor R. Tieskens, heeft  aangeboden gebruik te maken van de accommodatie van het Instituut Defensie Leergangen (IDL)  te Den Haag (Brasserskade 227a). Vanzelfsprekend zijn wij hierover verheugd. IDL beschikt over een grote parkeerplaats en vanuit NS station Delft stopt de bus voor de deur.

 

Programma

09.00 – 10.00 uur       Ontvangst en aanmelding. Koffie/thee worden u aangeboden door de SSEW.

 

10.00 – 10.05 uur       Welkomstwoord door dagvoorzitter Prof. Dr. H. Klemann, Erasmus Universiteit.

 

10.05 – 10.30 uur       Inleiding door Drs. A.T. Kruft, voorzitter van de Stichting Studiecentrum Eerste Wereldoorlog.

 

10.30 – 11.15 uur       Dr. R. van Meeteren   ‘De weg naar Sarajevo’. De Oostenrijks-Hongaarse rol in juli 1914, bezien vanuit tien jaar gespannen relaties met Servië. 

 

11.15 – 12.00 uur       Dr. S. Kruizinga ‘NOT neutraliteit?’ De discutabele rol van de Nederlandse Overzee Trustmaatschappij (1914-1919) tijdens de Eerste Wereldoorlog.

 

12.00 – 12.15 uur       Korte pauze. Koffie/thee aangeboden door de SSEW.

 

12.15 – 13.00 uur       Drs. A.T. Kruft ‘Van continentaal conflict naar wereldoorlog: een kritische analyse naar de Britse beweegredenen’.

 

13.00 – 14.00 uur       Lunchpauze in het IDL-restaurant (voor eigen rekening).

 

14.00 – 14.45 uur       Mw  Drs. L. Almagor  ‘Herstelwerkplaats aan de zijlijn’. De militairgeneeskundige verzorging in Nederland tijdens de mobilisatie 1914-1918.

 

14.45 – 15.30  uur       Drs. H. Meek  ‘Weten wij het nog?’ Collectieve herinneringen aan de Eerste Wereldoorlog in Nederland 1918 – 1939.    

 

15.30 – 16.30              Aankondiging en aanbieden van Kroniek 24, met aansluitend een informele borrel, u aangeboden door de SSEW.

 

Inschrijven:

U kunt voor deze ook nu weer zeer interessante Studiedag inschrijven door:

  1. Ten eerste aan te melden als deelnemer bij de organisator van de Studiedag: Henk van der Linden, Postadres: H.H.M. van der Linden, Het Molenijser 4, 5211 WV ’s-Hertogenbosch. Telefoon: 073 5495117. Mail: h.van.der.linden@tip.nl. Onder vermelding van: naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres.
  2. Tegelijkertijd de kosten over te maken: € 30 als u donateur bent van de Stichting; als u géén donateur bent € 35, als u student/donateur bent € 15 en als u student/niet donateur bent € 17,50. Studenten dienen bij inschrijving het studienummer op te geven. Graag vermelden ‘Studiedag mei 2012, met naam en adres, rekening 336468210 Stichting Studiecentrum Eerste Wereldoorlog, Maarn.

Na inschrijving bij de organisator en bevestiging van betaling door de penningmeester ontvangen alle inschrijvers een bevestiging van deelname, met alle noodzakelijke praktische  gegevens, zoals locatiegegevens, plattegrond van IDL, routebeschrijving, bereikbaarheid met openbaar vervoer, wijze van betalen van de lunchkosten.

overzicht: