SSEW cursus Eerste Wereldoorlog bij Volksuniversiteit Arnhem

Datum: 

donderdag 19 januari 2017 t/m donderdag 23 februari 2017

De Stichting Studiecentrum Eerste Wereldoorlog zal in januari 2017 een 6-delige cursus verzorgen voor de Volksuniversiteit Arnhem, m.b.t. alle aspecten van de Eerste Wereldoorlog.

Deze cursus behandelt:

1 Het Europa van de 19e eeuw (maatschappelijke, politieke, economische en filosofische ontwikkelingen)

2 De opmaat tot de crisis in 1914 (allianties, dreigingen, Balkanoorlogen, Sarajevo)

3 De crisis van 1914 (politieke overwegingen, militaire plannen)

4 De strijd ter land (westfront, oostfront, zuidfront)

5 De Zeeoorlog en de rol van de VS (blokkades, duikbotenoorlog, opkomst van de VS)

6 De afloop en het daaropvolgend drama (wapenstilstand, Versailles, communisme, nationaal socialisme

De cursus wordt ondersteund met powerpoints, hand-outs, een reader en het boek van J. H.J. Andriessen, getiteld: “De Andere Waarheid”. Cursustijd per deel bedraagt 1½ uur met een mogelijke uitloop tot 2 uur, met tussenin een pauze van 15 minuten.

De cursus is ontwikkeld op basis van historisch bronnenmateriaal en geeft daarover een neutrale interpretatie van de gebeurtenissen, wat op belangrijke punten afwijkt van de patriottische geschiedschrijving zoals die door de overwinnaars van de oorlog is beschreven en nog steeds in de Nederlandse geschiedenisboeken wordt uitgedragen.

De cursussen worden gegeven door de historicus drs. Anton T. Kruft op zes donderdagen van 20.00 tot ca. 21.30/22.00 te beginnen op 19 januari. Geïnteresseerden voor deze cursus kunnen zich aanmelden via: volksuniversiteitarnhem

overzicht: