Speurtocht door de eeuwen

Speurtocht door de eeuwen 4¹²

Een gedegen leerboek. In de eerste vier hoofdstukken wordt de geschiedenis voor, tijdens en na de Eerste Wereldoorlog grondig besproken. 1. Het einde van de negentiende eeuw: 1914. Krachten en machten 2. 1914-1917: Afbraak van de oude orde 3. Wereldoorlog en revolutie (1917-1918) 4. 1919-1929: Vrede, welvaart, democratie?

Elk van deze hoofdstukken wordt afgesloten met een korte en duidelijke samenvatting, vervolgens vragen + opdrachten en enkele leesteksten met opgaven.

In de bespreking van de vredesregeling (hoofdstuk 4) komt duidelijk naar voren dat ‘de grote drie’ Duitsland als schuldige zagen aan de oorlog. De Amerikaanse president Wilson en de Engelse minister-president Lloyd George nemen in deze methode een duidelijk genuanceerdere houding aan ten opzichte van de keiharde Fransman George Clemanceau die een tot op het bot vernederd Duitsland als een garantie voor Frankrijks veiligheid zag.

Voorts wordt uitgebreid ingegaan op de verbittering die de conferentie van Versailles teweeg brengt.

Was het niet Wilson zelf geweest die in zijn veertien punten opriep tot het zelfbeschikkingsrecht der volken terwijl de bepalingen van het vredesverdrag geheel anders luidden?

Vrede in Oost-Europa zonder overleg met de Sovjetunie - het land werd niet eens uitgenodigd om in Parijs aan de vredesconferentie deel te nemen - is slechts een hersenschim.

Als klap op de vuurpijl, schrijft de methode, dat eind 1918 een republikeinse meerderheid in het Congres het verdrag van Versailles niet wilde ratificeren. Ze zouden daardoor mede garant staan voor de handhaving van de internationale vrede en dus ook die van Europa. Daarom werd Amerika ook geen lid van de Volkenbond, een instelling die daarna weinig kracht bijdroeg aan de internationale vrede temeer daar de Sovjetunie ook geen lid werd.

Nadat de republikeinse president Harding het roer van de democraat Wilson heeft overgenomen, boet het verdrag van Versailles in aan gezag.

Alhoewel de relatie in deze hoofdstukken naar de Tweede Wereldoorlog niet duidelijk gelegd wordt, kan een goede lezer die er wel uithalen. Het een goede methode.

overzicht: