Schenking aan de SSEW

Periodieke schenking betekent fiscaal voordeel

Wanneer u giften aftrekt voor de inkomstenbelasting, zult u merken dat daarvoor een drempel en een maximum geldt. Om uw giften volledig aftrekbaar te maken kunt u zélf eenvoudig en gratis een schenkingsovereenkomst met de SSEW aangaan.

Hoe werkt het

Een periodieke schenking betekent dat u gedurende een periode van minimaal vijf jaar een vast bedrag per jaar gaat schenken. De overeenkomst eindigt automatisch op de afgesproken einddatum of eerder wanneer de schenker overlijdt. Er geldt geen minimumbedrag en u bepaalt zélf op welke manier u het bedrag overmaakt. Dat kan bijvoorbeeld met een periodieke overboeking of een automatische incasso.

Aanvragen

Vraag bij de penningmeester van de SSEW een formulier aan waarmee dit geregeld wordt. Dat kan via het contactadres van de SSEW. Stuur het ingevulde formulier in tweevoud naar hem op en u ontvangt een getekend afschrift retour voor uw eigen administratie.

Giftenaftrek voor Bedrijfsvrienden

Een bedrijf dat vennootschapsbelasting betaalt, kan de giften aan een goed doel aftrekken van de belasting. Giften aan een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) zijn aftrekbaar van de belasting in het jaar waarin ze zijn gedaan. Het bedrag aan giftenaftrek mag niet meer zijn dan 50% van de winst en moet onder de € 100.000 blijven. De winst mag door de belastingaftrek niet negatief worden. Het vastleggen van een periodieke schenking in een overeenkomst is voor bedrijven niet van toepassing.

Legaat

Legaat aan de SSEW? Ook dat is mogelijk. De SSEW zal het geld op een passende manier gebruiken volgens haar doelstellingen en hoeft hierover geen erfbelasting te betalen, omdat de SSEW een ANBI is. U kunt dit bij een notaris vast laten leggen, maar een eigen verklaring is ook rechtsgeldig.

Meer informatie over schenken

Kijk op www.belastingdienst.nl

overzicht: