Samenwerking

SSEW heeft een aantal strategische samenwerkingsvormen ontwikkeld ten einde de kwaliteit van de activiteiten, als verwoord in de visie, missie en doelstellingen van SSEW, te maximaliseren.

Uitgeverij ASPEKT

Uitgeverij ASPEKT is de “huis”-uitgever van publicaties die door SSEW zijn geschreven of geïnitieerd en die tweemaal per jaar verschijnen in: De Grote Oorlog; Kroniek 1914-1918. Anno 2015 zijn daarvan 31 delen verschenen, die in honderden artikelen de verschillende thema’s van de Eerste Wereldoorlog behandelen en geschreven zijn door vele historici, die daarvoor in vele gevallen authentiek bronnenmateriaal hebben bestudeerd. Zie voor een gedetailleerd overzicht van de Kronieken onder “Publicaties” van deze web-site, onder het menu “Kronieken 1914-1918”.

Naast de Kronieken geeft ASPEKT ook tal van andere publicaties uit, zowel fictie, als non-fictie en ook op het gebied van levensbeschouwing.

www.uitgeverijaspekt.nl
e-mail Uitgeverij Aspect

Tel: 0346 353895; Fax: 0345 350947
Postadres: Amersfoortsestraat 27, 3769 AD Soesterberg

Reisbureau HISTORIZON

HISTORIZON is een reisbureau dat zich uitsluitend toelegt op het organiseren van reizen op cultuur-historisch vlak. Het organiseert reizen door heel Europa met verschillende tijdsduur (van een tot vijf dagen en langer).  Voor alle studiereizen naar de fronten van de Eerste Wereldoorlog kan de SSEW gebruikmaken van de professionele diensten van HISTORIZON. Daarin verzorgt SSEW de inhoudelijke kant van de reizen, zoals opzet van de reis, het geven van lezingen en informatie en het verzorgen van een reader. HISTORIZON  zorgt daarbij voor de logistieke kant, zoals transport, hotelaccommodatie, lunches, diners, verzekering, e.d., en doet dit in nauwe samenwerking met SSEW . Door gebruik te maken van de diensten van HISTORIZON is de kwaliteit van de studiereizen aanmerkelijk verhoogd.

www.historizon.nl
e-mail reisbureau Horizon

Tel: 088 6360200
Postadres: Postbus 283, 2160 AG Lisse

Huis Doorn

In de loop van 2013 heeft Huis Doorn een z.g. tweesporenbeleid ontwikkeld, wat inhoudt dat het naast de paleiscultuur van de Hohenzollerns en m.n. van Keizer Wilhelm II, zich nu ook als centrum gaat profileren als het gaat om WO I. Dit houdt in dat er in 2014 een apart nieuw museum werd geopend op het terrein van Huis Doorn met een expositie over de Eerste Wereldoorlog. Aanpalend daaraan is ook een ruimte  vrijgemaakt om via video’s, films, dia’s, en interactieve programma’s, de oorlog uit te beelden.

Als centrum van de Eerste Wereldoorlog in Nederland zal Huis Doorn ook veel aandacht besteden aan het organiseren van (internationale) conferenties, lezingen en het opzetten van wisseltentoonstellingen met andere musea. Voorts zijn er plannen voor het ontwikkelen van een onderwijsprogramma „Eerste Wereldoorlog” voor scholieren van de basisscholen en voortgezet onderwijs.

De SSEW werkt in deze samen als lid van de Raad van Advies van Huis Doorn, onder voorzitterschap van prof. dr. Wim Klinkert. Voorts ondersteunt de SSEW Huis Doorn met de SSEW-cursus „Eerste Wereldoorlog” en andere activiteiten die voor beide organisaties van belang zijn m.b.t. het bekender maken van de Eerste Wereldoorlog onder een breed Nederlands publiek.

www.huisdoorn.nl

Forum Eerste Wereldoorlog 2014-2018

De organisatoren van dit forum benadrukken de neutraliteit van de visies op de Eerste Wereldoorlog. Het is een Nederlands-Belgische samenwerking van personen die veel ervaring hebben opgedaan bij en met andere fora. Wat hierbij vooral van belang is, is de kwaliteit van de discussies en een dusdanige bewaking daarop dat op zinvolle wijze gecommuniceerd kan worden. SSEW is daarom met dit forum een nauwe samenwerking aangegaan en adviseert haar donateurs via dit medium met andere geïnteresseerden of  historici in contact te komen ter uitwisseling van visies en interpretaties over de gebeurtenissen van de Eerste Wereldoorlog, of publicaties daarover.

www.eerstewereldoorlog-2014-2018.nl

overzicht: