Reizen door anderen

Voor donateurs die reizen organiseren rond het thema de Eerste Wereldoorlog, biedt de SSEW-website een platform onder de volgende volwaarden:

  • de donateur stuurt het programma van de voorgenomen reis met afdoende contactgegevens (ten minste e-mail adres en telefoon) naar het contactadres op de SSEW-website;
  • de plaatsing is een gratis service aan de donateurs van de SSEW, maar het is aan de SSEW om te beoordelen of het reisprogramma op haar website wordt gezet;
  • na het verstrijken van de datum van de voorgenomen reis wordt het reisprogramma van de website verwijderd;
  • de SSEW heeft geen enkele bemoeienis met het aangeboden reisprogramma en staat dus ook niet in voor de volledige nakoming van de gesloten overeenkomst tussen de organisator van de reis en de deelnemers;
  • de SSEW aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voortvloeiend uit het gebruik van dit onderdeel van haar website.

overzicht: