Recensie: Van Duitse Bocht tot Scapa Flow. De oorlog ter zee 1914-1918

Auteur: Dr.N.de Groot

Uitgever: Aspekt Soesterberg.

Aantal blz: 688 met vele foto’s en kaarten

ISBN: 13-978-94-6153-126-1

NUR: 680

 

Dit boek verdient een aparte aanbeveling.

Het is zonder twijfel het beste standaardwerk over de oorlog ter zee tijdens de Eerste Wereldoorlog dat ik gelezen heb en ondanks de omvang is het de auteur gelukt het boek toch uitermate leesbaar te houden.

Door de zeer uitgebreide inhoudsopgave en de goed uitgekiende volgorde kan men gemakkelijk de vele onderwerpen tot zich nemen.

In twaalf uitstekend gedocumenteerde hoofdstukken, vaak voorzien van uniek fotomateriaal beschrijft de auteur achtereenvolgens;

1: De strijd in de Noordzee 1914-1915

2: Het Duitse Oost-Azië eskader

3: De Duitse Middellandsezeedivisie 1914-1918

4: De inzet van de lichte kruisers bij de handelsoorlog in 1914.

5: De Skagerrakslacht/Battle of Jutland 31 mei-1 juni 1916

6: De onderzeebootoorlog 1914-1918.

7: Het “Baralong voorval, 19 augustus 1915.

8; De inzet van de Duitse hulpkruisers bij de handelsoorlog.

9: De oorlog in de Oostzee 1914-1918.

10: Marinezeppelins 1914-1918.

11: Pro gloria et patria; Het Duitse marinekorps 1914-1919 in Vlaanderen.

12: Het einde van de Keizerlijke Marine

 

Elk onderwerp wordt in dit boek niet alleen, zoals zo vaak gewoonte is, van Britse- maar nu ook van Duitse zijde belicht waardoor de auteur een extra dimensie toevoegt aan de geschiedenis van de zeeoorlog 1914-1918 en tot een m.i. veel objectievere en juistere conclusie.

 

Dit uitermate leesbare en interessante boek, dat ik niet genoeg kan aanbevelen, is voorts voorzien van bronvermelding, een uitgebreide literatuurlijst, een namenregister, een scheepsregister, een onderdelen register en een verantwoording.

Geïnteresseerden in de zeeoorlog 1914-1918 kunnen zich naar mijn mening niet veroorloven dit boek, door een Nederlandse auteur geschreven, niet in hun bibliotheek op te nemen.

De Groot is er in geslaagd de veelal door de Britten gedomineerde geschiedschrijving van de zeeoorlog op wetenschappelijke wijze, daarbij gesteund door veel onbekend Duits materiaal, tot een waarlijk objectief en volledig standaardwerk te vormen waardoor hij tot een der belangrijkste auteurs van de geschiedschrijving over de zeeoorlog 1914-1918 moet worden gerekend.

 

J.H.J. Andriessen

overzicht: