Raad van advies vernieuwd

De activiteiten van de SSEW worden sinds de oprichting in 2001 ondersteund door een raad van advies. De huidige leden van de raad, Brigadegeneraal b.d. Prof. Em. J.M.J. Bosch van de Nederlandse Defensie Academie en dhr. J.H.J. Andriessen hebben besloten hun lidmaatschap te beëindigen om plaats te maken voor ´jong bloed´. Vooral voor Hans Andriessen was dit een hele stap. Hij was na de overdracht van het SSEW-voorzitterschap in 2011 als lid van de raad blijvend actief betrokken bij de SSEW. Het SSEW-bestuur dankt beiden voor hun inbreng en gegeven adviezen. Tijdens de komende studiedag op 18 mei 2018 zal op passende wijze van beiden afscheid worden genomen. Het SSEW-bestuur tracht nadrukkelijk de band met de geschiedenisfaculteiten van de Nederlandse universiteiten aan te halen en te versterken. Het bestuur is dan ook zeer vereerd dat de volgende drie nieuwe leden tot de raad van advies bereid zijn toe te treden:

Dr. Marjet Brolsma, Universiteit van Amsterdam

Prof. dr. Jacco Pekelder, Universiteit van Utrecht

Prof. dr. Ben Schoenmaker, Universiteit van Leiden

Deze drie nieuwe leden van de raad zijn, allen vanuit hun eigen invalshoek, nauw betrokken bij onderzoek naar en onderwijs over de Eerste Wereldoorlog. Het bestuur hoopt dat met deze versterking van de raad van advies er een levendige uitwisseling tot stand zal gaan komen tussen de respectievelijke (studenten van de) faculteiten en de SSEW.

overzicht: