Publicaties

Als historisch georiënteerd studiecentrum is de SSEW actief in het bestuderen van bronnen en literatuuronderzoek over de Eerste Wereldoorlog en het publiceren daarover. De rode draad bij al deze publicaties is dat deze geschreven worden vanuit een neutraal perspectief. Binnen het kader daarvan voert de SSEW de volgende activiteiten uit:

  • Het schrijven van artikelen voor twee Kronieken per jaar, veelal door donateurs van SSEW, waarvan t/m 2012 25 delen zijn verschenen en waarin meer dan 200 artikelen zijn verschenen over meer dan een dertigtal hoofdonderwerpen die over de Grote Oorlog gaan. Deze artikelen worden geschreven door hoogleraren, geschiedenisdocenten, historisch publicisten, studenten en geïnteresseerden die een bepaalde specialisatie hebben ontwikkeld. (Zie onder Kronieken 1914-1918 voor een overzicht van alle artikelen en auteurs);
  • Het schrijven van boeken door auteurs die donateur zijn van de SSEW en die officieel door de uitgeverswereld worden uitgegeven (veelal door Uitgeverij ASPEKt uit Soesterberg). Al deze werken handelen over veel aspecten van de Eerste Wereldoorlog, daarbij een periode in acht nemende lopende van ca. 1870 tot aan 1933;
  • Het verlenen van ondersteuning bij het aanleveren van kopij aan tijdschriften die artikelen publiceren over de Eerste Wereldoorlog”.

overzicht: