Proces tegen Kaiser Wilhelm II

Een vonnis over de schuldvraag van de Duitse Keizer aan WO I

Onder deze titel verscheen 17 februari 2016 bij uitgeverij Lannoo een SSEW-studie over de schuldvraag van de Duitse keizer aan de Eerste Wereldoorlog. Deze is gebaseerd op de vijf aanklachten die de geallieerden in het Verdrag van Versailles hebben opgenomen en waarvoor de Wilhelm II terecht moest staan. Deze aanklachten behelsden:

  • Het beginnen van een aanvalsoorlog
  • De inval in België
  • Gepleegde strafbare feiten in België
  • Schending internationale wetten
  • Het voeren van en onbeperkte onderzeebotenoorlog

Intussen was de keizer uitgeweken naar Nederland, waar hem door de Nederlandse overheid politiek asiel werd verleend en hij daardoor niet uitgeleverd werd aan een geallieerd tribunaal. Een rechtszaak vond dus nooit plaats.

Op initiatief van de SSEW heeft een aantal Nederlandse historici en juristen bekend - met het internationaal recht van 1920 - een studie verricht naar de houdbaarheid van deze aanklachten.

Bestellen van het boek

Het resultaat van die studie is neergelegd in de publicatie als boven is aangegeven en kan besteld worden via Uitgeverij Lannoo.

Bewijsstukken / exhibits

Hieronder volgen de authentieke exhibita en bewijsstukken waar in het boek naar wordt verwezen. De titels en nummers van deze exhibita en bewijsstukken refereren aan de voetnoten in het boek betrekking hebbende op zowel het Requisitoir als het Pleidooi.

N.B. Vanwege de omvang van sommige stukken is een aantal exhibits opgedeeld in meerdere deelpagina’s.

overzicht: