Presentatie boek Proces Wilhelm II op Kasteel Amerongen

Datum: 

woensdag 17 februari 2016

Op woensdag 17 februari 2016 vond in het Koetshuis van het Kasteel Amerongen een goed bezochte conferentie plaats over het proces tegen de voormalige Duitse keizer Wilhelm II. Aanklager, verdediger en rechter voerden daarbij het woord over de vijf aanklachten tegen Wilhelm II. Op vier van de vijf aanklachten werd hij vrijgesproken, maar schuldig bevonden aan de Duitse inval in België in 1914.

Met de conferentie werd een achtjarige studie afgesloten die zijn neerslag kreeg in het door de uitgeverij Lannoo, Tielt uitgegeven boek ‘Het proces tegen Wilhelm II- Een vonnis over de schuld van de Duitse keizer aan WO I’. De bijlagen van het boek met de bewijsstukken zijn te vinden op deze website. De conferentie werd afgesloten met het aanbieden van het boek door SSEW-voorzitter Anton Kruft aan Frits Bolkestein, voormalig minister en Eurocommissaris, filosoof en jurist. Zijn toespraak is, met zijn toestemming, op deze website na te lezen.

Bekijk onderaan deze pagina de volledige toespraak van Frits Bolkestein.

Gedurende de laatste acht jaar hebben historici en juristen zich, onder auspiciën van de SSEW, zich bezig gehouden met de vijf aanklachten, die de geallieerden in het Verdrag van Versailles hadden opgenomen.
De aanklachten waren als volgt geformuleerd:

  • De keizer wordt verantwoordelijk gesteld voor het beginnen van een aanvalsoorlog.
  • De keizer wordt verantwoordelijk gesteld voor de inval van de Duitse troepen in het neutrale België.
  • De keizer wordt verantwoordelijk gesteld voor de oorlogsmisdaden die door het Duitse leger in België werden gepleegd.
  • De keizer wordt verantwoordelijk gesteld voor de schending van internationale wetten en gebruiken van de oorlog.
  • De keizer wordt verantwoordelijk gesteld voor het uitroepen van de onbeperkte onderzeebootoorlog in strijd met het internationale recht.

Tijdens de boekpresentatie werd in kort bestek ingegaan op de aanklachten als geformuleerd in het Verdrag van Versailles. Voorts de verdediging, gebaseerd op authentieke historische documenten en tot slot het vonnis dat onafhankelijke rechters bekend met het internationaal recht van 1920 per iedere aanklacht geveld wordt.

Bekijk hieronder het volledige programma van de boekpresentatie.

overzicht: