Presentatie bij Internationaal Strafhof in Den Haag (ICC)

Datum: 

woensdag 26 oktober 2016

Het proces tegen Wilhelm IIZoals bekend werd in februari van dit jaar de studie met een publicatie afgerond met als titel “Proces Tegen Wilhelm II”. Dit kwam tot stand door een team van 13 deskundigen (historici en juristen), die zo’n acht jaar o.l.v. Hans Andriessen daaraan heeft gewerkt. Daarin zijn vijf aanklachten opgenomen. Deze behelzen:

Het Internationaal Strafhof in Den Haag heeft belangstelling getoond voor deze studie en heeft de SSEW verzocht een presentatie ervan te verzorgen voor de Rechters van dit ICC. Daartoe zal een Engelstalige presentatie worden gegeven door Prof. Mr. Paul Mevis en Prof. Dr. Jan Reijntjes, beiden medeauteur van de studie en deze zal plaatsvinden op 26 oktober 2016 bij het ICC in Den Haag.

Vanwege het speciale karakter van de presentie en de daaropvolgende discussie met het internationaal gezelschap van rechters, wordt deze activiteit echter besloten gehouden en zullen geen andere aanwezigen de presentatie kunnen bijwonen.

overzicht: