Parijs taxi's aan het front

Over de slag aan de Marne in 1914 zijn boeken vol geschreven. Alle auteurs hebben wel, op de één of andere wijze, het verhaal van de Parijse taxi’s verwoord. Opvallend is dat evenzoveel schrijvers op dit punt sterk verschillen in de diverse details.

Citaat: ‘’ De beroemde Parijse taxi hielp mee deze slag te winnen. De zaak scheen hopeloos, tot de Franse generaal Galliéni alle taxi’s in Parijs rekwireerde voor het vervoer van soldaten naar het front en door deze snelle aanvoer van reserves gelukte het hem de krijgskansen ten gunste van de Geallieerden te doen keren.”

Bij die gevechten aan de Marne waren in totaal ongeveer één miljoen soldaten betrokken. Zowel Duitse, Franse en Engelsen. Het valt te betwijfelen of het relatieve geringe aantal dat per taxi het front bereikte, daar werkelijk een positieve wending aan heeft gegeven. Ook over die aantallen spreken de bronnen elkaar tegen. De een spreekt van 2600 taxi’s die 6500 manschappen vervoerden. Anderen hebben het over veel lagere getallen.

Feit blijft wel dat het een geniale ingeving was van generaal de Galliéni, op dat moment gouverneur van Parijs.

Op 6 en 7 september 1914 werden manschappen van de 103e en 104e infanterieregimenten van de 7e Franse divisie per taxi naar het front gebracht.

Parijse taxi's
Parijse taxi’s

Ook de Franse posterijen hebben hier aandacht aan geschonken In 1964 verscheen er ter gelegenheid van de 50e herdenking, een fraaie zegel met daarop de beroemde taxi’s.

Generaal de Galliéni werd al eerder herdacht op een zegel. Deze werd uitgegeven, als onderdeel van een serie, t.b.v. oorlogshulp, in 1940.

 

 

Auteur: Arrie Rombout

Bronnen:

Philex - katalog Frankreich 1993

J.H.J.Andriessen - de eerste wereldoorlog in foto’s

Stephen Pope&Elizabeth-Anne Wheal - the Macmillan dictionary of the first worldwar

B.W.Tuchman - de kanonnen van augustus

overzicht: