studiedagen 2008

Jaarrede 2008

JAARREDEUITGESPROKENDOORDEHEERJ.H.J.ANDRIESSEN, VOORZITTERSSEW, DEOPENINGVANDESTUDIEDAG 2008 GEORGANISEERDDOORDESTICHTINGSTUDIECENTRUMEERSTEWERELDOORLOGISMDEFACULTEITDERHISTORISCHEENKUNSTWETENSCHAPPENVANDEERASMUSUNIVERSITEIT.

overzicht: 

Abonneren op RSS - studiedagen 2008