studiedagen 2007

Juryrapport

Juryrapport over de bekroonde scriptie en winnaar van de scriptieprijs welke jaarlijks ter beschikking wordt gesteld door de Stichting Studiecentrum Eerste Wereldoorlog, uitgesproken door Prof. dr. P. Romijn, voorzitter van de jury.

 

Geachte dames en heren,

Een afstudeerscriptie - of zij nu doctoraal scriptie of master thesis heet - is de meesterproef die beslissend is voor de toelating van studenten tot het gilde van wetenschappelijk geschoolde historici. Door de scriptie kunnen studenten laten zien wat ze geleerd hebben en universitaire opleidingen wat ze waard zijn. Voor studenten is het ook het medium waarin ze hun ambitie voor de toekomst kunnen uitdrukken, want scripties hoeven geen eindpunt te markeren. Voor wie verder wil in het vak is een scriptie ook het belangrijkste getuigschrift. Kortom, een scriptie schrijven is een serieuze zaak. Het onderzoek en het schrijfproces beheersen het leven van de meeste studenten in de slotfase van de studie.
Dit mag en moet worden gewaardeerd en daarom is het mijn taak u nu toe te spreken.

overzicht: 

jaarrede 2007

JAARREDE UITGESPROKEN DOOR DE HEER J.H.J. ANDRIESSEN, VOORZITTER SSEW, BIJ DE OPENING VAN DE STUDIEDAG 2007 GEORGANISEERD DOOR DE STICHTING STUDIECENTRUM EERSTE WERELDOORLOG ISM DE FACULTEIT DER HISTORISCHE EN KUNSTWETENSCHAPPEN VAN DE ERASMUS UNIVERSITEIT.

Hartelijk welkom Dames en Heren, geachte sprekers van vandaag, Prof.Romijn van het NIOD, voorzitter van de Raad van Advies van onze stichting en voorzitter van de jury stichtingprijs, Luitenant-generaal b.d Prof. W. Loos, lid van de Raad van Advies, De heer van Meteren, voorzitter van de WFA, auteurs van onze drie jaarboeken, donateurs van onze stichting, gasten, dames en heren.
Het is mij een groot genoegen vandaag voor de zesde keer deze studiedag bij u te mogen inleiden.

Vorig jaar sprak ik hier op deze plaats van een explosie van interesse in ons land voor de periode 1914-1918. Ook dit jaar heeft deze tsuami van interesse zich wederom voortgezet.
Het aantal boeken over de Eerste Wereldoorlog is wederom verheugend toegenomen. Met trots noem ik ook onze eigen serie-uitgave, ”De grote oorlog, kroniek 1914-1918”. Waarvan we u vandaag al weer deel 15 kunnen overhandigen. Hierin hebben inmiddels zo’n 120 Nederlandse auteurs zo’n 4000 blz. kennis over de eerste wereldoorlog toegevoegd en ook voor deze serie bestaat grote belangstelling.

overzicht: 

Abonneren op RSS - studiedagen 2007