publicaties

Aanbieding SSEW Kroniek 34 aan projectgroep Het Proces tegen Wilhelm II

Een vast onderdeel van een SSEW-studiedag is de aanbieding van de laatst verschenen Kroniek 1914-1918 over De Grote Oorlog door de voorzitter aan een persoon (of personen) die zich in de ogen van het SSEW-bestuur verdienstelijk heeft gemaakt om de kennis over de Eerste Wereldoorlog in Nederland te vergroten. De keuze voor de voorjaarsstudiedag van 12 mei 2017 was heel eenvoudig en Eugène Rosier reikte Kroniek 34 uit aan de auteurs van het in 2016 uitgegeven boek Het Proces tegen Wilhelm II. De schrijvers van het 520 pagina’s tellende boek zijn: Hans Andriessen (advocaat van Wilhelm II), Paul Mevis (juridische begeleiding), Willem Sinninghe Damsté (aanklager in het proces) en de drie rechters van het hof Jan Reijntjes, Ruud Rosingh en Marijke van de Vrugt. Van de genoemde personen waren Hans Andriessen en Willem Sinninghe Damsté aanwezig op de studiedag.

De anderen ontvingen een exemplaar van Kroniek 34 per post. Tevens ontving voormalig SSEW-voorzitter Anton Kruft een exemplaar voor zijn steun aan dit omvangrijke en langdurige project.

overzicht: 

Uitreiking SSEW Kroniek 34 aan Peter Brusse

Peter Brusse, schrijver en journalist en lange tijd correspondent in Londen, publiceerde dit jaar bij uitgeverij Balans een boek over zijn vader met als titel Onder de mensen. Hoofdstuk 10 in het boek gaat over de periode van de Eerste Wereldoorlog. Marie (Rie) Joseph Brusse (1873-1941) was journalist bij de NRC en schreef in de Eerste Wereldoorlog onder meer rapportages over de Belgische vluchtelingen en de dodendraad. In het betreffende hoofdstuk wordt tevens melding gemaakt van een rapportage over de oorlogschirurg Arius van Tienhoven die in 1915 met een Nederlandse ambulancedienst in Servië werkzaam was. Maar M.J. Brusse heeft ook nog over een andere Nederlandse arts geschreven. En dat verhaal over de Rotterdamse internist Henri van Dijk kwam dankzij John Stienen boven water.

overzicht: 

Het dramatische jaar 1917

Het dramatische jaar 1917Het jaar 1917 was het vierde oorlogsjaar. Opnieuw een dramatisch jaar: Crisis, muiterij en revolutie. Veel meer ingrediënten zijn er niet nodig voor een dramatische cocktail. 1917 was een zeer onrustig jaar. Maar ook in 1917 werd het gemiddelde van 5000 doden per dag gemakkelijk gehaald. Het vechten ging gewoon door, ook in de loopgraven. In Vlaanderen, bij Passendale, de derde slag bij Ieper. En bij Caporetto in Italië en het Nivelle-offensief aan de Chemin des Dames in Frankrijk, hetzelfde verhaal.

Er is wel een verschil met de voorgaande jaren. De mannen in het veld pikten het niet meer. Muiterijen in Frankrijk. Revolutie in Rusland. Maar Nederland was en bleef neutraal.

Verschijningsdatum: Januari 2017

overzicht: 

Presentatie boek Rotterdam en de Eerste Wereldoorlog

Eric Wils, burgemeester Aboutaleb, Edwin Ruis en Henk van der Linden

Op vrijdag 9 december 2016 werd op het stadhuis van Rotterdam het boek ‘Rotterdam en de Eerste Wereldoorlog’ gepresenteerd aan burgemeester Ahmed Aboutaleb. Het is de vijfde bundel in de serie stads- en provinciebundels die door de SSEW en Uitgeverij Aspekt werd geproduceerd na die over Amsterdam, Zeeland, Brabant en Gelderland. De bundel over Rotterdam werd aangeboden na een ongedwongen gesprek tussen de burgemeester en de drie eindredacteuren Henk van der Linden, Edwin Ruis en Eric Wils. Zij lichtten daarin de totstandkoming en de inhoud van het boek toe met de nadruk op de bijzondere rol van Rotterdam in de periode 1914-1918. In de bundel staan 27 artikelen die door diverse auteurs zijn geschreven, verdeeld over zes thema’s: ‘Militair en kustverdediging, Hoek van Holland, Voorne-Putten’; ‘Haven, scheepvaart, handel’; ‘Spionage’; ‘Vluchtelingen en militairen (oorlogsgasten)’; ‘Het dagelijks leven’, en ‘De revolutiedreiging in november 1918’. Burgemeester Aboutaleb toonde zijn interesse en hoopte iets in het boek te lezen dat hij kan gebruiken bij een bijeenkomst over de herdenking van oorlogsslachtoffers.

overzicht: 

SSEW Kroniek 33 is uitgebracht

Anton Kruft en Cornelis van der BasAan het slot van de afgelopen SSEW Studiedag op 11 november 2016 reikte scheidend voorzitter Anton Kruft de laatst verschenen Kroniek 1914-1918 over De Grote Oorlog uit aan Cornelis van der Bas, werkzaam bij Huis Doorn en coördinator van het platform EersteWereldoorlog.nu. De onder redactie van Leo Dorrestein, Henk van der Linden, Perry Pierik en Robert Jan de Vogel is, zoals alle voorgaande delen, uitgegeven door Uitgeverij Aspekt te Soesterberg.

overzicht: 

Gelderland en de Eerste Wereldoorlog

Gelderland was in de Eerste Wereldoorlog niet bepaald een toonbeeld van rust. Het begon al snel met de mobilisatie, waar de vele garnizoensplaatsen in de provincie mee te maken kregen. Duizenden militairen stroomden toe, terwijl tegelijkertijd duizenden arbeidsplaatsen onbemand werden. Het kerkelijk leven wordt ontregeld door benoemingen tot legergeestelijke. Na het uitbreken van de oorlog wordt Nederland overstroomd met Belgische vluchtelingen, van wie velen in vluchtoorden op de Gelderse heide terechtkomen. Ook vele duizenden geïnterneerde Belgische militairen worden in kampen op de Veluwe gehuisvest.

overzicht: 

Brabant en de Eerste Wereldoorlog

Tijdens de Eerste Wereldoorlog bleef Nederland neutraal. Dat betekent echter niet dat er niets gebeurde. Integendeel, en alles wat in ons land plaatsvond, vond nog heftiger plaats in de grensprovincies. De Brabanders beleefden de oorlog intens. Het ging om de opvang van honderdduizenden vluchtelingen, smokkel, spionage, inkwartiering van militairen, vordering van paarden en auto’s, de invloed van het militaire gezag en de dagelijkse zorg over schaarste en distributie.

overzicht: 

Aangepaste procedure m.b.t. de voorlichtings- c.q. publieksprijs 2016

Op de SSEW-Studiedag van 20 mei werd de SSEW-Publieksprijs 2015 van € 1.000  uitgereikt aan Michiel de Haan met zijn studie over “De Somme en de Nederlandse pers”. In een eerder bericht werd er al op gewezen dat de procedure voor de Publieksprijs 2016 zal worden aangepast. De details zullen daarvoor nog bekend worden gemaakt. Vooruitlopend daaraan nu alvast de melding dat naast genomineerde Nederlandstalige boeken, tijdschriften en DVD’s m.b.t. de Eerste Wereldoorlog ook afstudeerscripties aangeleverd kunnen worden.

overzicht: 

Boekpresentatie 'Hoop op Toekomst, Belgische vluchtelingen in Nederland'

Tekst: Jos van Raan

Op 2 maart jl werd in de Oranjerie op het landgoed van Huis Doorn het boek en de DVD „Hoop op Toekomst, Belgische vluchtelingen in Nederland” gepresenteerd. Het boek is geschreven door Ingeborg Kriegsman. Beide producten werden gefaciliteerd door het Studiecentrum (SSEW). In aanwezigheid van de vele medewerkers aan de DVD, onder wie nabestaanden van de Belgische vluchtelingen, werden het boek en de DVD aangeboden aan de algemeen afgevaardigde van de Vlaamse regering in Nederland, de heer Axel Buyse.

In de begindagen van de Grote Oorlog vluchtten bij van de inval van Duitse legers in de periode aug-okt 1914 in België vele inwoners met familie naar het neutrale Nederland. Ze kwamen terecht in Zeeland en Brabant. Met name in Bergen op Zoom. Een eindeloze rij mensen – meer dan 1 miljoen - trok met wat huisraad en kleren de grens over. In allerijl moest opvang voor deze vluchtelingen geregeld worden. Niet alleen om hen onder te brengen, maar ook om ze eten te geven, voor kleding te zorgen en medische hulp te bieden. In eerste instantie werden veel plaatsen ingericht voor de opvang, zoals leegstaande fabrieken en kerken en ook werden mensen opgevangen bij particulieren.

overzicht: 

Toespraak Frits Bolkestein bij aanvaarden boek ‘Het proces tegen Wilhelm II’

Op woensdag 17 februari 2016 vond in het Koetshuis van het Kasteel Amerongen een goed bezochte conferentie plaats over het proces tegen de voormalige Duitse keizer Wilhelm II. Aanklager, verdediger en rechter voerden daarbij het woord over de vijf aanklachten tegen Wilhelm II. Op vier van de vijf aanklachten werd hij vrijgesproken, maar schuldig bevonden aan de Duitse inval in België in 1914.

overzicht: 

Pagina's

Abonneren op RSS - publicaties