onderwijs

Zoekresultaten

 1. De Eerste Wereldoorlog in kort bestek

  Met toestemming overgenomen van de website www.wereldoorlog1418.nl. De Eerste Wereldoorlog als eindexamenonderwerp voor VWO en HAVO. De tekst is ook zeer bruikbaar voor wie geen examen hoeft te doen maar graag een samenvatting wil lezen van de geschiedeni ...

  di 25/09/2012 - 11:51

 2. De Eerste Wereldoorlog in het geschiedenisonderwijs van Nederland

  Dit artikel is geschreven door P. Jongebreur, lid van de adviescommissie onderwijs van de Stichting.   Historische inleiding Reeds lang voor de Eerste Wereldoorlog was Nederland verwikkeld in de zogenaamde schoolstrijd. De grondwet voorzag in (gedeeltelijke) ...

  wo 26/09/2012 - 15:17

 3. Hoe ziet een geschiedenistoets basisvorming eruit?

  De diverse geschiedenisboeken die ontwikkeld zijn voor de basisscholen en de onderbouw van middelbare scholen, bevatten niet zo heel erg veel informatie over de Eerste Wereldoorlog. Een toetsing van een vaardigheidsaspect uit een van de kerndoelen: het ver ...

  wo 26/09/2012 - 15:14

 4. De Eerste Wereldoorlog in geschiedenismethoden / 1. de Basisschool

  1. De basisschool (vroeger lagere school) Ik maak in de volgende hoofdstukken gebruik van de gegevens die mij door de bekendste uitgevers van geschiedenismethoden in Nederland ter beschikking zijn gesteld. De methoden na 1993 zijn voor een groot deel afhanke ...

  wo 26/09/2012 - 15:17

 5. 2. Het voortgezet onderwijs (mavo, havo en vwo), voor de invoering van de basisvorming (1993) en de tweede fase (1998)

  Algemene Geschiedenis. Leerboek der algemene geschiedenis voor het christelijk mulo-onderwijs. ⁹ Op bladzijde 117 staat een samenvatting van de vrede van Versailles, hoofdstuk XXX. Bepalingen: Duitsland moet Elzas-Lotharingen afstaan. Het wordt geheel ontwap ...

  wo 26/09/2012 - 15:19

 6. Geschiedenis in onderwerpen

  Geschiedenis in onderwerpen¹⁰ In dit deel vijf bladzijden over de Eerste Wereldoorlog met veel citaten uit C. Brinton. Erfenis der eeuwen, dl 3, Amsterdam 1956. Er komen weinig inhoudelijke oorlogsfeiten in voor. Alleen Verdun wordt aangestipt. Aan de kantlij ...

  wo 26/09/2012 - 15:18

 7. Mensen & machten

  Mensen & machten ¹¹ In hoofdstuk 3 tien bladzijden leerstof, inclusief uitstekende illustraties van onder andere Albert Hahn en George Grosz. Verder nog twee bladzijden vragen en opdrachten. Na een korte inleiding, Internationale spanningen in het begin ...

  wo 26/09/2012 - 15:19

 8. Speurtocht door de eeuwen

  Speurtocht door de eeuwen 4¹² Een gedegen leerboek. In de eerste vier hoofdstukken wordt de geschiedenis voor, tijdens en na de Eerste Wereldoorlog grondig besproken. 1. Het einde van de negentiende eeuw: 1914. Krachten en machten 2. 1914-1917: Afbraak van ...

  wo 26/09/2012 - 15:21

 9. De wereld sinds 1870

  De wereld sinds 1870 ¹³ Elf bladzijden tekst in hoofdstuk I getiteld Het Fin-de-Siècle(1870-1914). De teksten zijn gelardeerd met foto’s die iedereen kent. Het rijtuig waarin Frans Ferdinand en zijn vrouw op 28 juni 1914 in Serajewo rondreden, de Duitse trein ...

  wo 26/09/2012 - 15:21

 10. Beeld van de twintigste eeuw

  Beeld van de twintigste eeuw ¹ Het boek begint met een juweel van een inleiding voor middelbare scholieren. Een samenvatting: De wereld in 1917. ‘De wereldoorlog bepaalde het gezicht van het jaar 1917. Weinigen hadden in 1914 voorzien, dat drie jaar later ...

  wo 26/09/2012 - 15:22

Pagina's