krantenberichten 1914-1918

1917, week 16 Dienstkleeding aalmoezeniers

In De Telegraaf van 20 april 1917 een gedetailleerde beschrijving van de nieuw vastgestelde voorschriften voor dienstkleding voor almoezeniers.  Hoofdkleur: grijs. In het daaropvolgende bericht wordt aangegeven dat de donkere uniformen niet opnieuw zullen worden ingevoerd. Het ‘afdragen’ van de oude donkere uniformen, al dan niet in combinatie met de grijze kledingstukken, mag onder bepaalde omstandigheden wel.

overzicht: 

1917, week 14 De Oorlog tusschen Duitschland en Amerika verklaard

De Amerikaanse deelname aan de Eerste Wereldoorlog hing al een tijd in de lucht. Al sinds de torpedering van de Lusitania in 1915 was Amerika betrokken geraakt bij het conflict. Het Duitse Zimmermann telegram, gericht aan Mexico met dat land over te halen om Amerika aan te vallen, was voor president Wilson aanleiding om het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden zover te krijgen in de oorlog te stappen. Het zou achteraf een beslissende factor in de oorlog blijken.

 

overzicht: 

1917, week 12 De Reliefbooten

In een tweetal bijdragen in De Telegraaf wordt bericht over de torpedering van een Belgisch relief-schip in maart 1917. Vanwege de oorlog was de invoer in België stil komen te liggen. Het land was dus afhankelijk van de voedselhulp die vanuit de Verenigde Staten werd geboden. Deze hulp werd georganiseerd door het Committee for Relief in Belgium (CRB). Na het uitvaren van acht schepen vanuit Vlissingen werd het Belgische stoomschip ‘De Haelen’ getorpedeerd door een Duitse onderzeeër.

overzicht: 

1917, week 11 Nederland en de oorlog

Een paar korte berichten uit de Nieuwe Rotterdamsche Courant van 15 maart 1917

De afsluiting van de grens van België te water is opgeheven. Gisteren zijn twee stoombooten en twee sleepschepen van Antwerpen te Hansweert aangekomen. De bemanning van de Telegraafboot, die van donderdag was vastgehouden klaagde over onvoldoend voedsel, o.a. 1 ½ ons brood per man per dag.

overzicht: 

Pagina's

Abonneren op RSS - krantenberichten 1914-1918