artikelen: politiek

De rol van de Verenigde Staten in de Eerste Wereldoorlog

Anton Kruft, tot november 2016 voorzitter van de SSEW, hield op 18 mei 2017 een presentatie in Oostende over de rol van de Verenigde Staten in de Eerste Wereldoorlog. Daarbij wordt ingegaan op de Amerikaanse president Woodrow Wilson met zijn afkeer om aan de oorlog deel te nemen maar er toch toe besloot in april 1917, zijn vredesvoorstellen en de onderhandelingen in Parijs na de wapenstilstand van 11 november 1918. Om te besluiten met de desastreuze gevolgen van het Verdrag van Versailles voor de Duitse en de wereldeconomie. Lees hier de volledige presentatie: De rol van de Verenigde Staten in de Eerste Wereldoorlog

overzicht: 

Het Duitse beroep op ‘noodweer’ bij de aanval op België in 1914

Voorpagina Brusselse krant Le Soir 4 augustus 1914

Gezien vanuit volkenrechtelijk standpunt

Door: J.H.J.Andriesssen
(Dit artikel verscheen eerder op Historiek.net)

De vraag of Duitsland zich kon beroepen op ‘noodweer’ toen het België binnenviel, is van uitermate groot belang voor het bepalen van de schuldvraag, een onderwerp dat momenteel weer in het midden van de belangstelling staat. Een van de aanklachten die destijds tegen de Duitse keizer werden ingediend luidde dat hij:

“Onder zijn verantwoordelijkheid, door troepen van het Duitse rijk, opzettelijk de neutraliteit van het koninkrijk België is geschonden ofschoon die neutraliteit uitdrukkelijk door het Duitse Rijk was gegarandeerd”

Duitsland beriep zich in 1914 op noodweer en zou zich gedwongen voelen België binnen te vallen na het uitroepen door Rusland van de Algemene Mobilisatie, een mobilisatie gericht tegen zowel Oostenrijk-Hongarije als Duitsland.

overzicht: 

Servië, juni 1914

 Door J.H.J. Andriessen

In de NRC van vrijdag 5 april staat een recentie over het boek “Slaapwandelaars”(2012) van de Australische historicus Christopher Clark waarin hij o.a de rol beschrijft van  “De Zwarte hand”, het geheime Servische genootschap dat betrokken was bij de moord op de Oostenrijk-Hongaarse aartshertog Franz Ferdinand op 28 juni 1914. In mijn boek “De andere waarheid” (1998) beschreef ik die rol reeds uitgebreid en kwam reeds toen tot de zelfde conclusies.

overzicht: 

De eerste Marokkocrises (1905)

De Marokko-politiek van de Duitse keizer

Door J.H.J. Andriessen

In de literatuur over de oorzaken van de Eerste Wereldoorlog wordt Duitsland nogal eens verweten een agressieve buitenlandse politiek te hebben gevoerd. Dat begon al tijdens de eerste Marokkocrises waarvan Duitsland de ‘zwarte Piet’ kreeg toe geschoven.

Ook hier echter is weer sprake van regelrechte geschiedvervalsing, verdraaiing der feiten en een onjuiste voorstelling van zaken. Van agressie van de kant van Duitsland is geen sprake geweest. Integendeel, men kan eerder stellen dat zowel Frankrijk maar vooral Engeland hier een agressieve houding heeft aangenomen maar zeker niet Duitsland.

overzicht: 

De eindfase van de Eerste Wereldoorlog

Door: J.H.J. Andriessen

 

HET BEGIN VAN HET EINDE

Het was begin 1918 en de oorlog stokte op alle fronten met uitzondering van het “Oostfront” waar de Russische revolutie in feite een eind had gemaakt aan de vijandelijkheden tussen Rusland en Duitsland en beide landen onderhandelden over een vredesverdrag.

In het westen waren de geallieerden aan het eind van hun krachten gekomen en vermeden elke grote slag, wachtend op het moment dat de Amerikanen, die inmiddels aan de oorlog waren gaan deelnemen, op voldoende sterkte zouden zijn om de strijd een positieve wending te doen geven.

De oorlog zou, zo verwachtte men, zeker nog tot diep in 1919 voortduren en de situatie was nog steeds niet in het voordeel van de geallieerden beslist, integendeel.

overzicht: 

Lezing van de heer J.H.J. Andriessen tijdens de bijeenkomst van de WFA op 22 januari 2011

Lezing gehouden tijdens WFA bijeenkomst te Utrecht in januari 2011 door J.H.J. Andriesssen, voorzitter Stichting Studiecentrum Eerste Wereldoorlog.

De invloed van de Russische algemene mobilisatie op het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog

overzicht: 

De organisatie van Frankrijk’s buitenlandse politiek 1870-1914

Door: J.H.J. Andriessen.

(Artikel genomen uit  “De andere Waarheid, Een andere visie op het ontstaan van de Eerste Wereldoorlog”.(3e druk, 2007, Isbn: 90-5911—499-x)

 

De vrees van de tsaar, dat het Frans-Russische geheime militaire verdrag van 1894, al snel ‘op straat’ zou komen te liggen was niet geheel onbegrijpe­lijk, maar toch had hij zich daarover geen zorgen behoeven te maken.

Sinds de oorlog van 1870 was geheimhouding op het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken een welhaast obses­sieve zaak geworden  De ambtenaar Paléolo­gue, die het grootste deel van z’n carrière op het ministerie werkte, placht te zeggen: ‘alle stukken welke niet zijn gepu­bliceerd zijn geheim’.  De minister van Buitenlandse Zaken werd bovendien behoorlijk afge­schermd. Zo voorzag de constitutie in een beperking van het recht van parlementsleden op het stellen van vragen aan de minis­ter.

overzicht: 

Het Duits-Russische (Björko)-verdrag 1905

Door: J.H.J. Andriessen

 

We schrijven eind 1905 en het keizerlijke jacht Hohenzollern stoomde op naar de Finse Golf en ankerde te Björko in de nabijheid van het jacht de ‘Standard’ van de Russische tsaar. Aan boord de beide monarchen die elkaar over en weer een bezoek brachten.

Ook over deze bijeenkomst tussen Wilhelm en de tsaar is weer een mythe ontstaan waarbij vooral de rapportage van dit gesprek door de keizer aan zijn kanselier von Bülow onderhevig is geweest aan zware kritiek.

overzicht: 

The Genesis of the "A.B.C." Memorandum of 1901

Door; J.H.J. Andriessen

 

In een artikel van de hand van de historicus W. Altman, dat enkele jaren geleden op internet gepubliceerd werd geeft hij een historisch overzicht van de invloed en van de indentiteit van de opstellers van het ABC memorandum. Het onderstaand exposé geeft een duidelijk en interessant overzicht van de betekenis van het ABC menorandudm en een antwoord op de indentiteit van de opstellers er van.

overzicht: 

Pagina's

Abonneren op RSS - artikelen: politiek