artikelen: personen

Gestorven voor Frankrijk … in Nederland

John Stienen doet onderzoek naar de minder bekende verhalen over krijgsgevangenen en geïnterneerden tijdens de Eerste Wereldoorlog in Nederland. Een van die krijgsgevangenen was de Franse soldaat Édouard Roland die eind 1918 uit Duitsland kwam en op 2 januari 1919 in een Nederlands opvangkamp overleed. John Stienen vond het graf van Roland in Soesterberg tijdens het onderzoek dat hij deed voor een hoofdstuk over de repatriëring van vluchtelingen en militairen in de SSEW-bundel Rotterdam en de Eerste Wereldoorlog. Dit tot grote vreugde van de kleinzoon Édouard Roland die nu weet waar zijn grootvader ligt begraven.

Lees hier het volledige artikel: Gestorven voor Frankrijk … in Nederland

overzicht: 

Een Franse spionne uit de Eerste Wereldoorlog

In de Eerste Wereldoorlog rekruteerde de Britse inlichtingendienst de Belgische Gabrielle Petit en de Française Louise de Bettignies om te spionneren in het bezette België en Noord-Frankrijk. Beiden werden door de Duitsers opgepakt en in de winter van 1915-1916 opgesloten in de Sint-Gillis gevangenis te Brussel. Ze overleefden de oorlog niet en werden na de oorlog het symbool van het burgerlijk verzet tegen de Duitse bezetting. In het volgende artikel van Eric R.J. Wils wordt de tastbare herinnering aan Louise de Bettignies nagegaan: Louise de Bettignies

overzicht: 

Een Belgische spionne uit de Eerste Wereldoorlog

In de Eerste Wereldoorlog rekruteerde de Britse inlichtingendienst de Belgische Gabrielle Petit en de Française Louise de Bettignies om te spionneren in het bezette België en Noord-Frankrijk. Beiden werden door de Duitsers opgepakt en in de winter van 1915-1916 opgesloten in de Sint-Gillis gevangenis te Brussel. Ze overleefden de oorlog niet en werden nade oorlog het symbool van het burgerlijk verzet tegen de Duitse bezetting. In het volgende artikel van Eric R.J. Wils wordt de tastbare herinnering aan Gabrielle Petit nagegaan: Gabrielle Petit

overzicht: 

Een priester, een majoor en een dichter uit New York vechten in de Grote Oorlog in de 42e (Rainbow) divisie

embleem 42e rainbow divisieDoor Eric R.J. Wils

De 42e (Rainbow) divisie is één van de bekendste Amerikaanse eenheden welke in 1918 in Frankrijk hebben gevochten. Die bekendheid heeft met de naam van de divisie te maken, maar ook met de mannen die ervan deel uitmaakten zoals bijvoorbeeld de later legendarisch geworden generaal Douglas MacArthur. Een van de vier infanterieregimenten van de divisie, het 165e, kwam uit New York. Daarin zaten veel militairen van Ierse afkomst. Van de drukke wereldstad gingen ze ‘Over There’ naar het Franse platteland. De New Yorkers beleefden in de zomer van 1918 hun offensieve vuurdoop tijdens de Tweede Slag aan de Marne. Veel monumenten zijn er niet opgericht voor het 165e regiment van de Rainbow divisie, maar erin dienden wel drie militairen die hun sporen erin hebben achtergelaten: priester Francis Duffy, majoor William Donovan en dichter Joyce Kilmer.

overzicht: 

Ferdinand Foch benoemd tot geallieerd opperbevelhebber

Door Eric R.J. Wils

Vanaf september 1914 hadden Britse en Franse legers tevergeefs geprobeerd de Duitsers uit België en het noorden van Frankrijk te verdrijven. Elke afzonderlijk voorbereidde aanval draaide op vrijwel niets uit. Na drieënhalf jaar tevergeefs inbeuken op de Duitse verdediging nam, op 21 maart 1918, het Duitse leger het initiatief over met het grootste offensief van de oorlog, bekendstaand als ‘Der Kaiserschlacht’. Omdat ‘onder druk alles vloeibaar wordt’ besloten de Britten en Fransen eindelijk, na vijf dagen, tot het aanstellen van één opperbevelhebber. Een half jaar later vroeg Duitsland om een wapenstilstand. In het stadhuis van de Franse stad Doullens wordt de herinnering aan de historische bijeenkomst van 26 maart 1918 levend gehouden in de ‘Salle du Commandement Unique’.

overzicht: 

De Duitse kroonprins Wilhelm te Wieringen (1918 – 1923)

Nog vóór dat de wapenstilstand tussen Duitsland en de geallieerden op 11 november 1918 van kracht was geworden kwam keizer Wilhelm II de Nederlandse grens over om hier zijn toevlucht te zoeken. Na eerst gastvrij te zijn ontvangen door de graaf Bentinck te Amerongen, kon hij later Huis Doorn kopen waar hij tot aan zijn dood in 1941 heeft gewoond.

overzicht: 

Twee vluchtelingen uit de Grote Oorlog

Door Eric R.J. Wils

Een Belgisch jongetje in Nunspeet en de Duitse keizer Wilhelm II in Doorn

Wat hebben een Belgisch jongetje in Nunspeet en de voormalige Duitse keizer Wilhelm II met elkaar te maken? Ze vluchten allebei naar de veilige haven Nederland tijdens de Grote Oorlog en verbleven daar hemelsbreed zo’n 50 kilometer van elkaar, maar daarmee houdt ogenschijnlijk de relatie op. Ze vertegenwoordigden de uitersten in de samenleving van die tijd: een kind van armlastige ouders aan de zelfkant van de maatschappij en een door God zelf aangestelde keizer over een machtig rijk dat ten oorlog trok. De een is vergeten en de ander krijgt nog altijd veel aandacht. Een verhaal over een arm oorlogsslachtoffertje en een rijke heerser die zijn troon verloor.

overzicht: 

Uittreksel uit het hoofdstuk over keizer Wilhelm’s invloed tijdens de Eerste Wereldoorlog op de militaire gang van zaken

Uit het boek; Wilhelm II, Mythe en werkelijkheid door J.H.J. Andriessen

 

WILHELM’S INVLOED GEDURENDE DE OORLOG

Bij de beoordeling van de invloed die Wilhelm ll tijdens de Eerste Wereldoorlog heeft uitgeoefend op de gang van zaken valt op dat men hem enerzijds volledig aansprakelijk heeft gesteld voor het ontstaan- maar ook voor de gevolgen van de oorlog terwijl men anderzijds beweerde dat hij niets meer te zeggen had en zijn invloed volledig teniet werd gedaan door het duo Hindenburg-Ludendorff die als dictators de macht hadden overgenomen en de- facto de dienst uitmaakten in het Duitse rijk.

overzicht: 

Limpus & Liman von Sanders - Militaire missies in Constantinopel

door Fré Morel

De missie vanOtto Liman von Sanders

De bemoeienissen van de Duitse generaal Otto Liman von Sanders met het Turkse leger in de aanloop tot én tijdens de ‘Groote Oorlog’ heeft in de geschiedschrijving een bijzondere plaats gekregen. De militaire missie onder zijn leiding is door de Anglo-Amerikaanse geschiedschrijvers gebruikt om de aan Duitsland toegeschreven c.q. nagestreefde ‘Weltmacht’ te illustreren. Ze werd gepresenteerd onderdeel te zijn van een bewust gevoerde agressieve koers met de oorlog van 14-18 als logisch resultaat. Wát was er zo bijzonder aan deze missie en wat was de reden dat vooral de eerder genoemde historici zo gebeten waren op Liman von Sanders? Duitsland was namelijk niet het eerste of enige land dat activiteiten ontplooide binnen de Ottomaanse krijgsmacht. Engeland was bijvoorbeeld al sinds al sinds 1868 nauw betrokken bij de opbouw en ontwikkeling van de Ottomaanse vloot. De Engelse admiraal Hobart Hamden vervulde vanaf dat jaar een belangrijke rol binnen de Ottomaanse marine en zou in 1885 zelfs opklimmen tot persoonlijk adviseur van de Sultan. Ook Frankrijk was nauw betrokken bij het rijk der Ottomanen, met name door middel van haar grote betrokkenheid met de douane en het bankwezen.

overzicht: 

Pagina's

Abonneren op RSS - artikelen: personen