artikelen: overige

Van Belgische naar Nederlandse exploitatie

door Dr. G.J.B. Verbeet

Gewaardeerde Belgische hulp bij de exploitatie van de Nederlandse kolenmijnen tijdens de Eerste Wereldoorlog. Belgische krijgsgevangenen als vrijwilliger werkzaam in de mijnstreek rond Heerlen en Kerkrade.

De Eerste Wereldoorlog zou voor de exploitatie van de Nederlandse steenkolenmijnen cruciale gevolgen kennen. Tot ongeveer 1910 was de Nederlandse nationale steenkoolbehoefte op jaarbasis ca. 100.000 ton. Het merendeel daarvan werd vanuit het Ruhrgebied rond Essen via de Rijn per schip in Rotterdam aangevoerd en daar omgeslagen. Het waren activiteiten van de Steenkolen Handels Vereniging (SHV) met als grote eigenaar de familie Fentener van Vlissingen, die ten deze een akkoord kende met het Rheinisches Westfälisches Kohlensyndikat.

overzicht: 

Nederlandse cocaïne aan het oorlogsfront. Deel 2

Door ir. Eric R.J. Wils

In het najaar van 2009 verscheen de roman De Handelsreiziger van de Nederlandsche Cocaïne Fabriek door Conny Braam (416 pagina’s; ISBN: 978-90-468-0675-3) bij de uitgeverij Nieuw Amsterdam. De roman was gebaseerd op ‘ware feiten’ en die werden ook nog eens in de media breed uitgemeten. Als een lopend vuurtje deden die zogenaamde ‘ware feiten’ de ronde. In een bespreking van het boek plaatste ik daarbij in 2009 al enige vraagtekens [1]. Recent beschikbaar gekomen informatie noopt tot dit deel 2.

overzicht: 

Lot van de wapenstilstandswagon uit Compiègne

door Eric R.J. Wils

Op 11 november 1918 ondertekende de Duitse delegatie in een spoorwegwagon van de maatschappij Wagon-Lits in een bos bij Compiègne de geallieerde voorwaarden voor een wapenstilstand. De Duitsers konden weinig anders doen dan de door maarschalk Ferdinand Foch opgesomde harde condities aanvaarden en het ondertekenen kwam in feite neer op een capitulatie. De wagon werd daarmee het symbool van de Franse overwinning en de Duitse nederlaag. De wagon werd een aantal jaren tentoongesteld in Les Invalides te Parijs en vervolgens sinds 1927 in een museum in het bos bij Compiègne.

 

De door Wagon-Lits na de Tweede Wereldoorlog beschikbaar gestelde treinwagon als vervanger van de oorspronkelijke wapenstilstandswagon.  

overzicht: 

Mythos Krupp in het Ruhr Museum te Essen

door Eric R.J. Wils

In 1811 stichtte Friedrich Krupp met enkele anderen in Essen een kleine werkplaats voor het gieten van staal. Het was zijn zoon Alfried, later Alfred genaamd, die als 14-jarige in 1826 zijn al vroeg overleden vader opvolgde en het bedrijf enorm uitbreidde. Rond 1875 was Alfred Krupp de grootste industriële ondernemer in Europa met zo’n 12.000 arbeiders. Krupp maakte staal van een hoge kwaliteit en gebruikte de voor die tijd nieuwste machinerie zoals een door stoom aangedreven gigantische slaghamer, de ‘Dampfhammer Fritz’. Maar de expansie van de onderneming kwam in eerste instantie door de ontwikkeling van de spoorwegen vanaf de jaren 1850. Duitsland kreeg een omvangrijk spoorwegnet waarover in augustus 1914 de soldaten naar het front zouden worden getransporteerd. Krupp kon krukassen en naadloze stalen wielen voor locomotieven en treinen maken en verkreeg daardoor belangrijke orders. Drie van deze metalen ringen vormden sinds 1875 het logo van het bedrijf.

overzicht: 

Het verzilveren van de dood

Tijdens mijn lezing, welke ik onlangs mocht houden in het IJzermuseum te Diksmuide, sprak ik o.a. met iemand uit de Westhoek, genaamd Steven Maes.

Hij had een interessante en duidelijke visie op het „herdenkingsgebeuren”, de vredesgedachten en de toch steeds weer terugkerende oorlogen en het geweld op onze aardbol. Hij maakte daarbij een vergelijking met de economische facetten verbonden aan het oorlogstoerisme in Vlaanderen en het beleid dat meer en meer gericht wordt op het bevorderen van dit soort toerisme uit puur economische motieven

Omdat ik zijn mening hierover deel verzocht ik hem zijn visie op schrift te zetten zodat ik ze op onze website kon publiceren. Aan dit verzoek heeft hij voldaan en derhalve kunt u er nu hier kennis van nemen.

J.H.J. Andriessen

overzicht: 

Ruga Ruga en andere mysteries van de Eerste Wereldoorlog in Afrika

Door: Jeannick Vangansbeke

 

Sinds einde 2004 heb ik mij gestort op de geschiedenis van de Eerste Wereldoorlog in Afrika. Het trof mij namelijk dat het huidige miljoenen slachtoffers eisende conflict in het grote Meren gebied zelden of nooit in een lange termijn perspectief geanalyseerd wordt. Toch botsten Congo en Rwanda al op het einde van de 19de eeuw. De dominerende Britse geschiedschrijving doet ondertussen meer recht aan de rol van Portugezen, naast die van de Britten, dankzij Edward Paice, maar de rol van Belgen en Afrikanen wordt hierin nog altijd verwaarloosd. Zijn Tip & Run: Untold Tragedy of the Great War is schitterend geschreven, op dat vlak blijven de Britten onovertroffen.

overzicht: 

Keizer Wilhelm II en “De Hunnenrede van Bremerhafen (1900)”

Door; J.H.J. Andriessen

 

Tussen 1899 en 1900 brak er in China een volksopstand uit als gevolg van de toenemende sociaaleconomische ontwrichting en armoede, met name onder de boerenbevolking. De sociale onrust in het land werd aangewakkerd door een reeds sinds 1727 bestaand geheim religieus genootschap met de welluidende nam ‘vuisten van gerechtigheid en harmonie’, in het westen bekend als ‘Boxers’. Dit genootschap praktiseerde een mengeling van Confuciaanse. Taoïstische en Boedistische geloofsvormen, beoefende zwaard en lansgevechten en geloofde ondermeer in de eigen onkwetsbaarheid tegen kogels, De beweging, die afkerig was van vooruitgang en verandering, stond bekend om zijn haat tegen vreemdelingen en Christenen en liet niets na die haat ook onder de arme boerenbevolking, vooral in Noord China, aan te wakkeren..

overzicht: 

Pagina's

Abonneren op RSS - artikelen: overige