artikelen: neutraliteit

Het Duitse beroep op ‘noodweer’ bij de aanval op België in 1914

Voorpagina Brusselse krant Le Soir 4 augustus 1914

Gezien vanuit volkenrechtelijk standpunt

Door: J.H.J.Andriesssen
(Dit artikel verscheen eerder op Historiek.net)

De vraag of Duitsland zich kon beroepen op ‘noodweer’ toen het België binnenviel, is van uitermate groot belang voor het bepalen van de schuldvraag, een onderwerp dat momenteel weer in het midden van de belangstelling staat. Een van de aanklachten die destijds tegen de Duitse keizer werden ingediend luidde dat hij:

“Onder zijn verantwoordelijkheid, door troepen van het Duitse rijk, opzettelijk de neutraliteit van het koninkrijk België is geschonden ofschoon die neutraliteit uitdrukkelijk door het Duitse Rijk was gegarandeerd”

Duitsland beriep zich in 1914 op noodweer en zou zich gedwongen voelen België binnen te vallen na het uitroepen door Rusland van de Algemene Mobilisatie, een mobilisatie gericht tegen zowel Oostenrijk-Hongarije als Duitsland.

overzicht: 

De onderzeebootoorlog en de Nederlandse neutraliteit

De invloed van de Britse blokkade en de Duitse duikbootoorlog op de neutraliteitshandhaving door Nederland

Door: J.H.J. Andriessen

(Dit artikel verscheen eerder in „Wankel Evenwicht” onder redactie van Martin Kkraaijestein en Paul Schulten, een uitgave tgv het gelijknamige congres Erasmus Universiteit Rotterdam)

De in 1914 uitgeroepen economische blokkade van Duitsland door Gr.Brittannië evenals de in antwoord daarop ingezette duikbootoorlog door Duitsland, had enorme gevolgen voor Nederland en was van grote invloed op de neutraliteitshandhaving door ons land.

overzicht: 

Abonneren op RSS - artikelen: neutraliteit