actualiteit

Geeft een samenvatting van actueel nieuws.

Artikelen in "Militärgeschichte"

Het jaar 2016 van het Duitse militaire tijdschrift Militärgeschichte - Zeitschrift für historische Bildung is online beschikbaar gekomen. De vier tijdschriften zijn als pdf-bestand te downloaden. De volgende artikelen hebben de Eerste Wereldoorlog als onderwerp en schenken in twee gevallen – Japan en Noordoost Afrika - aandacht aan de oorlog buiten Europa:

overzicht: 

Het Nivelle-offensief van april 1917 aan de Chemin des Dames

Op 16 april 1917 opende het Franse leger een grootscheepse aanval op de Duitse stellingen bij de Chemin des Dames gelegen op een heuvelrug tussen de steden Soissons en Reims. De nieuwe Franse opperbevelhebber Robert Nivelle meende de formule te hebben om de Duitse verdediging te doorbreken. Na enkele dagen strijd bleek die formule, gebaseerd op een massale inzet van artillerie, toch niet te werken. De Fransen kwamen er niet doorheen en de verliezen liepen op. Op 20 april werd het offensief tijdelijk gestaakt, maar begin mei werd een nieuwe en weer vergeefse poging gedaan. Het was het begin van de protesten van de Franse soldaten wat bekend staat als de muiterijen (lees meer hierover in een artikel van Menno Wielinga). Op 15 mei werd Nivelle van zijn post ontheven en vervangen door Philippe Pétain, die enkele dagen later het offensief definitief afblies.

In september 2010 organiseerde de SSEW een studiereis naar de Chemin des Dames. Lees meer hierover in de inleiding van de reisgids met een beschrijving van de strijd: Inleiding Studiereis 2010 Chemin des Dames. Op de aanstaande studiedag op 12 mei 2017 zal ook een voordracht over de Franse aanval bij de Chemin des Dames worden gehouden.

overzicht: 

Belgen vluchten met de boot Atlas V uit Luik

Atlas VRuim 100 jaar geleden slaagden 107 mensen er in om met een boot op de Maas vanuit bezet België naar Eijsden in Nederland te vluchten. De meeste vluchtelingen, nagenoeg allemaal mannen, namen de weken daarna dienst in het Belgische leger. De boot, de Atlas V, heeft zijn naam gegeven aan een van de bruggen over de Maas. Nederlandse kranten besteedden 100 jaar geleden aandacht aan het gebeuren. Tom Sas zoekt het een en ander uit over de geslaagde vluchtpoging. Lees hier het volledige artikel: Belgen vluchten uit Luik

overzicht: 

Succesvolle presentatie ‘schuldvraag Wilhelm II’ in Ieper

Op vrijdag 17 maart 2017 vond op uitnodiging van het In Flanders Field Museum te Ieper een presentatie plaats van de door de SSEW ondersteunde studie over de schuldvraag van de Duitse keizer Wilhelm II op basis van de vijf aanklachten, die hem ten laste zijn gelegd als uitvloeisel van artikel 227 van het Verdrag van Versailles. Daarover is vorig jaar een publicatie verschenen waarin alle details over de aanklachten, de verdediging ervan en de uiteindelijke uitspraak in extenso zijn uitgewerkt.

De presentatie, die zeer succesvol verliep, werd gehouden in het Gerechtsgebouw van Ieper. De voorzitter van de rechtbank had zijn rechtszaal daarvoor belangeloos ter beschikking gesteld. Er waren ongeveer 90 belangstellenden, onder wie vele medewerkers van het museum. Na afloop was er de mogelijkheid voor een discussie waarvan uitvoerig werd gebruikgemaakt.

In oktober 2016 werd eerder een besloten presentatie gehouden bij het Internationaal Strafhof in Den Haag. Aan deze openbare presentatie in Ieper werkten ook dit keer mee Prof. Paul Mevis van de Erasmus Universiteit, Prof. Jan Reijntjes van de Rechtbank te Den Bosch en Dr. Willem Sinninghe Damsté. De geestelijke vader van dit project, Hans Andriessen, die als verdediger zou optreden, kon vanwege onverwachte persoonlijke redenen jammer genoeg niet deelnemen aan deze bijeenkomst. Zijn taak werd overgenomen door oud-SSEW-voorzitter Anton Kruft.

overzicht: 

Amerika neemt deel aan de oorlog

Op 6 april 1917 verklaarde de Verenigde Staten van Amerika de oorlog aan Duitsland nadat twee maanden eerder al de betrekkingen waren verbroken. Op de website St. Mihiel Tripwire, april 2017, staat de tekst van de oorlogsverklaring weergegeven. Amerika had slechts een relatief klein leger en het zou nog meer dan een jaar duren voordat de Amerikanen daadwerkelijk gingen meevechten aan het westfront aan de zijde van de Britten en de Fransen. Helemaal onvoorbereid trok Amerika echter niet ten strijde zoals beschreven in het artikel ‘Pre-war military planning’. In de SSEW Kroniek deel 5 geven twee Nederlandse auteurs hun visie op de Amerikaanse deelname aan de oorlog in de volgende essays:

- Andriessen, J.H.J., De mythe van de Amerikaanse neutraliteit.

- Stam, A., De Verenigde Staten van neutraliteit naar belligerentie.

overzicht: 

De Groote Oorlog rond de Kluis

De Sint-Benedictusabdij, beter bekend als de Achelse Kluis, ligt op de grens tussen Noord-Brabant (Nederland) en Noord-Limburg (België) ten zuiden van Valkenswaard. In de Eerste Wereldoorlog liep de Dodendraad door de tuin van de abdij. Op de website ‘De Groote Oorlog rond de Kluis’ staan tal van artikelen over het verloop van de Eerste Wereldoorlog in de provincie Belgisch Limburg en over spionageactiviteiten in België en in het bezette Noord-Frankrijk. De in 2016 geopende tentoonstelling over spionage, in een bijgebouw van de Achelse Kluis, is na een winterstop weer open van 1 april tot 27 mei 2017. De tentoonstelling is alleen te bezoeken op woensdag- en zaterdagmiddag. Aandacht wordt besteed aan de spionagenetwerken La Dame Blanche, Oram (familie Moreau) en de Cereal Company. Zie voor een verslag van een bezoek aan het museum door Eric R.J. Wils: Tentoonstelling De Groote Oorlog rond de Kluis

overzicht: 

Duitse terugtrekking naar de Hindenburglinie

De belangrijkste gebeurtenis aan het westelijk front in de maand maart 1917 was de terugtrekking van het Duitse leger op een versterkte linie. Door de Duitsers de Siegfriedstellung en door de geallieerden de Hindenburglinie genoemd. Die liep vanaf het noorden van Arras langs Cambrai en Saint-Quentin tot aan Soissons. De terugtrekking met de codenaam operatie Alberich ging gepaard met verwoesting van het ontruimde gebied. In 2009 organiseerde de SSEW een studiereis naar de Hindenburglinie. Op de website van ‘de redactie.be’ is een artikel met veel foto’s en krantenberichten geplaatst over de Duitse terugtrekking. Lees hier het volledige artikel: De Duitse terugtrekking naar de Hindenburglinie

overzicht: 

Henk van der Linden ontvangt de British Empire Medal

Ambassadeur Sir Geoffrey Adams overhandigt de ‘British Empire Medal' aan Henk van der Linden (foto Marius van Leeuwen)

Op 17 maart 2017 werd SSEW-vicevoorzitter Henk van der Linden onderscheiden met de ‘British Empire Medal’ voor zijn activiteiten om de slachtoffers te herdenken van de torpedering van de drie Britse kruisers HMS Aboukir, Hogue en Cressy op 22 september 1914 voor de Nederlandse kust. De ceremonie vond plaats in de residentie van de Britse ambassadeur Sir Geoffrey Adams in Den Haag in aanwezigheid van tal van genodigden.

overzicht: 

Een nieuwe service voor de SSEW-website

Op de SSEW-website worden regelmatig nieuwe berichten geplaatst zoals aankondigingen van bijeenkomsten, recensies en artikelen. Wekelijks wordt in de rubriek Krantenberichten gewezen op stukken in de Nederlandse kranten. De aanwas van nieuwe berichten is variabel. U kunt vanzelfsprekend af en toe op de SSEW-website kijken of er iets nieuws opstaat. U kunt echter ook een e-mail krijgen met een overzicht van wat er in de afgelopen weken is geplaatst op de website. Deze optie is kort geleden ontwikkeld en op de website staat in de linkerkolom onderaan een klein blok waarvoor u zich voor deze berichtendienst kunt opgeven met naam en e-mail adres. Voorlopig is de frequentie van deze dienst op iedere drie weken gezet.
Onderaan ieder bericht bericht staat een link om u af te melden.

overzicht: 

Dossier Mata Hari

Dit jaar is het honderd jaar geleden dat Margaretha Geertruida Zelle alias Mata Hari door een Franse krijgsraad ter dood werd veroordeeld voor spionage en op 15 oktober 1917 werd geëxecuteerd. De Fransen hebben alle processtukken zonder ophef vrijgegeven en op de website Memoiredeshommes gezet. Op te zoeken via de rubriek ‘Première Guerre Mondiale, Fusillés de la Première Guerre Mondiale’, ‘Faire une recherche’ met de naam ‘Zelle’. Haar voornaam is verfranst tot Margueritte Gertrude. De uitspraak van de krijgsraad telt 16 pagina’s met het vonnis en de uitspraak van het beroep vier pagina’s. Het gehele dossier telt niet minder dan 1275 pagina’s. Pierre Grande Guerre (‘nom de plume’) spitte het omvangrijke dossier van Mata Hari eens door en worstelde zich door de handgeschreven notulen van het proces. Op zijn website publiceerde hij het artikel ‘Mata Hari - Het Spionagedossier’ (gedateerd februari 2017). En geeft aan het einde van het verhaal zijn mening over het vonnis. Lees verder op Pierreswesternfront

overzicht: 

Pagina's

Abonneren op RSS - actualiteit