activiteiten

Boekenbeurs

Voor donateurs die in het bezit zijn van boeken over de Eerste Wereldoorlog en die wellicht willen ruilen of voor een schappelijke prijs willen verkopen, biedt de SSEW-website een platform onder de volgende volwaarden:

overzicht: 

Studiedag SSEW 10 november

Datum: 

vrijdag, 10 november, 2017

Op vrijdag 10 november 2017 organiseert de SSEW in nauwe samenwerking met de Erasmus School of History, Culture & Communication (Erasmus Universiteit) haar Najaarsstudiedag. Zoals gebruikelijk is de Najaarsbijeenkomst weer een thematische bijeenkomst: ‘Het jaar 1917’.

Locatie: De Koningshof, Kerkplein 1, Doorn. www.koningshofdoorn.nl

Lijst met publicaties voor de SSEW Publieksprijs 2016

Vorig jaar is besloten de SSEW- scriptieprijs te verbreden naar een Publieksprijs door aan de scripties de in dat jaar verschenen non-fictie Nederlands-Vlaamstalige boeken, artikelen in tijdschriften en DVD’s over WO I toe te voegen. De opgestelde lijst Publieksprijs 2016 is opgestuurd aan de donateurs met het verzoek voor 1 maart 2017 hun beoordeling te mailen naar de SSEW.

overzicht: 

Presentatie Proces tegen Wilhelm II in Ieper

Datum: 

vrijdag, 17 maart, 2017

Het proces tegen Wilhelm IIDe SSEW houdt op 17 maart 2017 een presentatie van de studie ‘Proces tegen Wilhelm II’ in het Gerechtsgebouw te Ieper. Dit vindt plaats in samenwerking met het In Flanders Field Museum (IFFM). De bijeenkomst start om 19.00 uur. Deelnemers aan de presentatie zijn de onderzoekers Prof. Jan Reijntjes, Prof. Paul Mevis en van SSEW-wege: Hans Andriessen, Willem Sinninghe Damsté en Anton Kruft.

Prof. Mevis leidt de studie in, het requisitoir wordt gevoerd door dhr. Sinninghe Damsté en de verdediging door dhr. Andriessen. Het vonnis wordt uitgesproken door Prof. Reijntjes. De pers, genodigden, historici en andere geïnteresseerden zullen door het IFFM worden uitgenodigd.

Studiedag SSEW 12 mei

Datum: 

vrijdag, 12 mei, 2017

Op vrijdag 12 mei 2017 zal de SSEW in nauwe samenwerking met de Erasmus School of History, Culture & Communication (Erasmus Universiteit) haar Voorjaarsstudiedag organiseren. Zoals gebruikelijk in de Voorjaarsbijeenkomst is het weer een mix van interessante bijdragen.

Locatie: De Koningshof, Kerkplein 1, Doorn. www.koningshofdoorn.nl

09.00 – 10.00               Ontvangst en aanmelding. Koffie/thee worden aangeboden door de SSEW.

Presentatie bij Internationaal Strafhof in Den Haag (ICC)

Datum: 

woensdag, 26 oktober, 2016

Het proces tegen Wilhelm IIZoals bekend werd in februari van dit jaar de studie met een publicatie afgerond met als titel “Proces Tegen Wilhelm II”. Dit kwam tot stand door een team van 13 deskundigen (historici en juristen), die zo’n acht jaar o.l.v. Hans Andriessen daaraan heeft gewerkt. Daarin zijn vijf aanklachten opgenomen. Deze behelzen:

SSEW Publieksprijs 2016

De doelstelling van de SSEW is om vanuit een neutraal perspectief de kennis in Nederland te vergroten m.b.t. politieke acties, militaire operaties en maatschappelijke omgevingsfactoren, die een bepalende rol hebben gespeeld in de aanloop naar WO I, alsmede in de oorlog zelf en de gevolgen ervan tot diep in de 20ste eeuw.

Eén van de middelen om dat te bereiken was, in de afgelopen jaren, het beschikbaar stellen van een z.g. scriptieprijs van € 1.000,–. Studenten die afstudeerden werden in de gelegenheid gesteld hun afstudeerscriptie over een onderwerp, dat direct of indirect met WO I te maken had, in te zenden.

Vorig jaar hebben wij de scriptieprijs verbreed door daaraan toe te voegen de in dat jaar verschenen non-fictie Nederlands-Vlaamstalige boeken, artikelen in tijdschriften en DVD’s over WO I, waarbij ook u als donateur betrokken zou worden bij het nomineren van de prijswinnaar.

De procedure hebben wij voor het komende nominatiejaar (2016) aangepast.

overzicht: 

Pagina's

Abonneren op RSS - activiteiten