Van Oranje stadhouders tot IJzeren Kanselier

Recensie

„Van Oranje Stadhouders tot IJzeren Kanselier”;

Een politiek machtschaakspel dat voorafging aan de Eerste Wereldoorlog van 1914-1918.

Auteur; Fré Morel

Uitgever: Stichting Uitgeverij Papieren Tijger - Breda.

ISBN: 978 90 6728 206 2

 

De Belgische neutraliteit …

Amateur historicus Fré Morel laat in dit boek zien dat oorlogen vrijwel altijd het bloedige resultaat zijn van een belangenstrijd. Een strijd om politieke, economische en militaire macht die gestreden wordt ten voordele van een kleine machtselite en die veelal ten koste gaat van de civiele bevolkingen. Morel neemt de lezer in dit boek, het eerste van een lijvig manuscript dat zes delen zal gaan omvatten, mee naar de periode vér voor de Eerste Wereldoorlog, naar de tijd waarin de ‘eeuwigdurende neutraliteit’ van de Belgische staat ontstaan is. De geschiedschrijving noemt de schending van die Belgische ‘eeuwigdurende neutraliteit’ door Duitsland de reden voor de Engelse deelname aan de wereldbrand.

 

…. wat eraan vooraf ging ….

Morel gaat terug naar de tijd voorafgaand aan en verantwoordelijk voor het ontstaan van de Belgische Staat in 1830 en beschrijft de gebeurtenissen zoals die naar zijn inzicht hebben plaatsgevonden in korte, prettig leesbare en heldere stijl geschreven hoofdstukjes. Hij voert hij de lezer door de geschiedenis van de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden, stadhouders, prinsen en koningen, vertelt ons de geschiedenis van Willem V, de vierde Engelse oorlog van 1780-1784, de Britse handelsblokkade van de Nederlandse vloot van 1780, de geboorte van de Bataafse republiek, het verlies van de Nederlandse kolonie in de West, beschrijft daarnaast nog even de oorsprong van het Wilhelmus, enz. enz.

 

… 1870/1871: de ‘Vader’ van de ‘Groote’ …

Morel beperkt zich niet alleen tot de Vaderlandse geschiedenis maar neem de lezer ook mee verder Europa in, naar de gebeurtenissen in Frankrijk, de Ierse opstand van 1797 en de Britse invasie van Noord Holland. In een volgend hoofdstuk komen o.a Napoleon Bonaparte, koning Lodewijk Napoleon en vele andere voor onze geschiedschrijving belangrijk personen aan bod en beschrijft hij voorts de vereniging der Nederlanden en de aanloop en gebeurtenissen van de Frans-Pruisische oorlog van 1870-1871. Alles met elkaar bevatten deze ‘geschiedenissen’ raakvlakken met de ‘Groote Oorlog’

 

Overzichtelijk en prettig leesbaar

Morel pretendeert niet de waarheid in pacht te hebben. Hij hoopt slechts, zoals hij in zijn voorwoord schrijft; dat zijn boek een stimulans zal zijn voor de geïnteresseerde lezer om zelf op onderzoek uit te gaan naar de ‘regenboog van waarheden die achter de enige echte waarheid verborgen ligt’. In die opzet lijkt Morel zeker te zullen slagen. Vooral voor hen die hun kennis van de geschiedenis weer willen opfrissen alvorens zich verder in de materie te gaan verdiepen, zal dit boek, dat juist ook door de prettig geschreven stijl en de korte hoofdstukjes gemakkelijk leest, een welkome aanwinst zijn en zeker een stimulans om aan de wens van de auteur, om zelf op onderzoek te gaan, met genoegen te voldoen.

Wij kunnen „Van Oranje Stadhouders tot IJzeren Kanselier” om die reden dan ook van harte aanbevelen.

overzicht: