Oproep voor materiaal over vriendschappelijke contacten tussen strijdende soldaten

Eén van onze internationale contacten in Engeland, de Duitse professor van de historische faculteit van de Universiteit van Aberdeen, Thomas Weber, heeft de SSEW om medewerking verzocht voor het volgende. Hij bereid momenteel een boek voor m.b.t. de z.g. “Kerst Wapenstilstanden” aan het front tussen de jaren 1915 en 1917, alsmede contacten die al die jaren door (heimelijk) werden gelegd tussen vijandelijke soldaten en burgers. Dit alles gaat dus veel verder dan enkel de beroemde Kerst Wapenstilstand van 1914. 

Buiten het materiaal dat prof Weber zelf al heeft verzameld is hij zeer geïnteresseerd in gepubliceerd of niet-gepubliceerd materiaal uit Nederland te ontvangen. Dit kan materiaal zijn dat donateurs van de SSEW in het buitenland opgedoken hebben, maar kan ook betrekking hebben op interneringskampen in Nederland waar soldaten van diverse landen gedurende de Eerste Wereldoorlog bijeen waren gebracht en op de een of andere manier contact met elkaar hadden – positief of negatief.

Indien u over dit soort materiaal beschikt dan kunt u daarover mededeling doen aan Hans Andriessen (lid van de Raad van Advies van de SSEW), die dan verder met u zal bepalen of het materiaal voldoet en het toesturen ervan zal bespreken.  Zo nodig zal hij de vertaling verzorgen en het materiaal doorgeleiden naar prof. Weber.

overzicht: