Online encyclopedie 1914-1918

In 2012 is een internationaal project gestart om een online encyclopedie te maken met een overzicht van de gebeurtenissen en gevolgen van de Eerste Wereldoorlog. Waarbij niet alleen op het slagveld Europa, maar ook op andere delen van de wereld wordt ingezoomd. De teksten zijn in het Engels en geschreven door internationale historici uit meer dan 50 landen. Onder hen ook Nederlandse auteurs. Bijdragen worden pas geaccepteerd na een peer review. Het project wordt gecoördineerd door de geschiedenisfaculteit van de Freie Universität uit Berlijn. Andere partners zijn onder andere de Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) en de Bayerischen Staatsbibliotheek. Voor meer informatie wordt verwezen naar de introductiepagina van de website ‘1914-1918-online. International Encyclopedia of the First World War. Introduction’.

Eind 2017 bevat de encyclopedie 1190 artikelen, gegroepeerd rond zes thema’s en elf delen van de wereld. Europa wordt opgedeeld in west, centraal, oost en zuidoost naar de verschillende fronten. Alle facetten van de oorlog worden behandeld in ‘Handbook Articles’ en kortere ‘Encyclopedic Entries’. De thema’s omvatten: ‘Pre-war, Violence, Power, Media, Home Front, Post-war’. De artikelen zijn alfabetisch gerangschikt op de website en er zijn indexen met namen, plaatsen en onderwerpen. Al bij al heel wat leeswerk maar het geheel is nog niet af volgens het projectteam. Er staat op de website nog een ‘Call for papers’ voor 55 artikelen.

overzicht: