Onderwijs

Een belangrijke doestelling van de SSEW is om de bekendheid van de Eerste Wereldoorlog onder een breed publiek te vergroten, ten einde duidelijk te maken welke invloed die oorlog gehad heeft op de gehele 20e eeuw, inclusief de Tweede Wereldoorlog. Naast het doen van onderzoek en daarover te publiceren en lezingen te houden, is het geven van onderwijs een belangrijke en effectief middel om die bekendheid inderdaad te vergroten.

De doelgroepen die de SSEW met haar onderwijsprogramma’s tracht te bereiken bestaat uit:

  1. jongeren van de hoogste klassen van het basisonderwijs volgen;
  2. scholieren in de middenbouw van het voortgezet onderwijs;
  3. belangstellenden die via de Volksuniversiteiten, Culturele Centra en/of HOVO’s historische kennis trachten op te doen.

De programma’s die door de SSEW zijn ontwikkeld worden verzorgd door geschiedenis docenten of historisch deskundigen met een pedagogische achtergrond, waarbij getracht wordt zo interactief mogelijk met de doelgroep de cursus te geven. Voorts wordt het onderwijs materiaal bij regelmaat aangepast op basis van nieuwe inzichten en worden ook onderwijsmethoden ontwikkeld die bij ieder van de doelgroepen het meest effectief is.

overzicht: