Nieuwste berichten

Draadloze telegrafie in het Nederlandse leger in de Eerste Wereldoorlog

In het Nederlandse leger werden de technische ontwikkelingen in de strijd in de Eerste Wereldoorlog nauwlettend gevolgd. In 1918 bracht De Amsterdammer, Weekblad voor Nederland een speciaal nummer uit over ‘Onze Weermacht van 1914 tot 1918’. Daarin is opgenomen een artikel van de kapitein der genie A.W. De Blauw met als titel ‘De draadlooze telegrafie in den modernen oorlog’. Het artikel werd gedigitaliseerd met behoud van de oorspronkelijke spelling en is als pdf-bestand te downloaden. Kapitein De Blauw geeft daarin een goed overzicht van de stand van zaken van de communicatie op het slagveld anno 1918: Weermacht 1914-1918 telegrafie

overzicht: 

Nederlandse kijk op de aanleg van loopgraven

In het Nederlandse leger werden de ontwikkelingen in de strijd in de Eerste Wereldoorlog nauwlettend gevolgd zoals de loopgravenoorlog aan het westelijk front. In 1918 bracht De Amsterdammer, Weekblad voor Nederland een speciaal nummer uit over ‘Onze Weermacht van 1914 tot 1918’. Daarin is opgenomen een artikel van de kapitein van de genie P.W. Scharroo over ‘Moderne terreinversterkingen’. Het artikel werd gedigitaliseerd met behoud van de oorspronkelijke spelling en is als pdf-bestand te downloaden: Weermacht 1914-1918 loopgraven.

overzicht: 

Tentoonstelling Roemenië in de Grote Oorlog

Van 17 februari tot en eind april 2018 vindt in het tentoonstellingspaviljoen van Museum Huis Doorn de tentoonstelling Roemenië in de Grote Oorlog plaats. Een groot deel van de herdenking in de jaren 2014 – 2018 concentreert zich op de gebeurtenissen aan het westelijk front. De tentoonstelling over Roemenië maakt duidelijk dat de Eerste Wereldoorlog ook in Oost-Europa vele brandhaarden heeft veroorzaakt. De geschiedenis van Roemenië in de Eerste Wereldoorlog is bijzonder interessant omdat het land zich aanvankelijk – net als Nederland – neutraal verklaart maar uiteindelijk toch partij kiest.

overzicht: 

Finse burgeroorlog in 1918

Na de Russische Oktoberrevolutie en de Duitse overwinning in het oosten van Europa verklaarde een aantal voormalige Russische gebieden zoals de Baltische Staten en Finland zich eind 1917 onafhankelijk. In Finland leidde dit in januari 1918 tot een bloedige burgeroorlog tussen Finse arbeiders die met steun van de Sovjet-Unie Rode Gardes vormden tegen de conservatieve burgers en middenstanders die Witte Gardes oprichtten. Die laatsten kregen hulp van ervaren Duitse troepen. De Witte Gardes werden geleid door generaal Carl Mannerheim, die zou uitgroeien tot een Finse held in de Winteroorlog van 1939-1940. De Roden delfden in mei 1918 uiteindelijk het onderspit waarbij bepaald niet zachtzinnig met hen werd omgegaan. Er is weinig aandacht in de Nederlandse oorlogsliteratuur aan de naweeën van de Eerste Wereldoorlog in de voormalige Russische gebieden. Hieronder een paar artikelen geschreven door Finse historici die op internet beschikbaar zijn naast de algemene bron Wikipedia:

  • Tuomas Tepora, Finnish Civil War 1918. 1914-1918-online. International Encyclopedia of the First World War, Version 8 October 2014.
  • Jussi Jalonen, Mannerheim, Carl Gustaf Emil. 1914-1918-online. International Encyclopedia of the First World War, Version 8 October 2014.
  • Jyrki Loima, Genocide and Ethnic Cleansing? the Fate of Russian „Aliens and Enemies” in the Finnish Civil War in 1918, The Historian , June 22, 2007.

overzicht: 

Het dramatische jaar 1918

Omslag Dramatische jaar 1918In de SSEW-boekenserie de dramatische jaren verscheen in januari 2018 de uitgave: ‘Het dramatische jaar 1918 - De strijd gestreden, de wereld in puin’ onder redactie van Henk van der Linden en Perry Pierik. Uitgegeven door Uitgeverij Aspekt, Soesterberg, ISBN: 978-94-6153-749-2, 538 pp.

De bundel omvat 20 artikelen startend met twee overzichtsverhalen over de militaire strijd in 1918. Het eerste over het Duitse offensief en het tweede over het offensief van de Entente in 1918. De overige 18 artikelen gaan over diverse aspecten van de oorlog in 1918 waarbij ook de situatie in Nederland niet wordt vergeten. Het land waar keizer Wilhelm II op 10 november 1918 naartoe vluchtte.

overzicht: 

Onthulling bord Vlucht naar de Vrijheid te Eijsden

In 2018 is het 101 jaar geleden dat de sleepboot Atlas V, met meer dan 100 personen aan boord, vanuit het bezette Luik veilig afmeerde aan het Bat in Eijsden (klik hier voor meer informatie). Kort daarvoor had de sleepboot Anna een grote groep personen veilig vanuit de gemeente Visé in het neutrale Nederland aan wal kunnen zetten. Deze bijzondere en heldhaftige gebeurtenissen uit de Eerste Wereldoorlog zijn nu vastgelegd op een informatief herdenkingsbord aan het Bat in Eijsden op initiatief van Gemeente Eijsden-Margraten en Memorial Eijsden 1918-2018.

Op zaterdagmiddag 3 februari 2018 vindt de onthulling van het informatief herdenkingsbord plaats. Zie hier voor meer informatie en opgave voor bijwonen van de onthulling: Uitnodiging 3-2-2018 Eijsden

overzicht: 

Nederlandse discussie over de rol van de cavalerie in 1918

In het Nederlandse leger werden de ontwikkelingen in de strijd in de Eerste Wereldoorlog nauwlettend gevolgd zoals de loopgravenoorlog en de inzet van nieuwe wapens als de tank. Dit leidde onder meer tot een discussie over de rol van de cavalerie. In 1918 bracht De Amsterdammer, Weekblad voor Nederland een speciaal nummer uit over ‘Onze Weermacht van 1914 tot 1918’. Daarin is opgenomen een artikel van ritmeester C.J.G.L. van den Berg van Saparoea getiteld ‘Het bestaansrecht der cavalerie in den modernen oorlog’. Hij bespreekt puntsgewijs waar toentertijd alleen de cavalerie kon worden ingezet. Het artikel werd gedigitaliseerd met behoud van de oorspronkelijke spelling en is als pdf-bestand te downloaden: Weermacht 1914-1918 cavalerie

overzicht: 

Lezingen aan de Volksuniversiteit Wageningen

Op 22 januari 1918  organiseert de Volksuniversiteit Wageningen in de Bevrijdingskerk in Wageningen van 20.00-22.00 uur een lezingenavond over de Eerste Wereldoorlog. SSEW-bestuursleden Marcel Nonhebel en Jos van Raan zullen die avond allereerst stil staan bij de aanloop van de Grote Oorlog in 1914 en de rol van de grootmachten hierin. Vervolgens zal een sprong worden gemaakt naar het dramatische oorlogsjaar 1918 dat de wapenstilstand en een jaar later de vrede inluidde. Hoewel vrede? Twintig jaar later brak er een nog grotere oorlog uit. Voor meer bijzonderheden zie: Volksuniversiteit Wageningen.

overzicht: 

Het vredesplan van president Woodrow Wilson

Aan het begin van het jaar 1918, terwijl er stilte heerste aan de oorlogsfronten en Amerika nog een omvangrijk leger aan het opbouwen was, maakte de Amerikaanse president Woodrow Wilson op 8 januari in een gezamenlijke zitting van het Huis van Afgevaardigden en de Senaat van het Amerikaanse Congress zijn vredesplan bekend. Het veertien punten omvattende plan was een verdere uitwerking van zijn rede van het jaar ervoor met als thema ‘Peace without Victory’. Een positief initiatief in een vastgelopen oorlog en het nalezen waard. Op de website The World War I Document Archive staat de oorspronkelijke Engelstalige tekst samen met de toespraak van president Wilson en voor een volledige Nederlandse vertaling van de veertien punten wordt verwezen naar de website De Eerste Wereldoorlog 1914 – 1918. De meer bekende verkorte versie van het plan is soms al een interpretatie van de oorspronkelijke uitgebreide tekst. Het woord ‘self-determination’ (zelfbeschikking) waarover zo veel te doen is geweest, komt bijvoorbeeld niet voor in het plan. Dat woord werd pas gebruikt in de latere toespraak tot het gezamenlijke zitting van het Congress op 11 februari 1918 waarin Wilson zijn ‘Four principles’ uiteenzette.

overzicht: 

Pagina's