Nieuwste berichten

Huldiging Perry Pierik voor toekenning Civis Mundi Prijs

Perry PierikDe SSEW-studiedag op vrijdag 10 november 2017, gehouden op de vertrouwde locatie in de Koningshof te Doorn, had in de middag een speciaal karakter. Na de gebruikelijke inleidingen door de dagvoorzitter prof. dr. Hein Klemann en de SSEW-voorzitter mr. Eugène Rosier werden er slechts vier lezingen gehouden. In plaats van de laatste jaren gangbare vijfde lezing werd aan het einde van de middag het programma gewijd aan de huldiging van het SSEW-erebestuurslid Perry Pierik naar aanleiding van de aan hem toegekende Civis Mundi Prijs.

overzicht: 

Aanbieding SSEW Kroniek 35 aan webmasters SSEW-website

Uitreiking Kroniek 35Een vast onderdeel van een SSEW-studiedag is de aanbieding van de laatst verschenen Kroniek 1914-1918 over De Grote Oorlog door de voorzitter aan een persoon (of personen) die zich in de ogen van het SSEW-bestuur verdienstelijk heeft gemaakt om de kennis over de Eerste Wereldoorlog in Nederland te vergroten. Het SSEW-bestuur heeft unaniem besloten de Kroniek 35 uit te reiken aan de twee webmasters van de SSEW-website die sinds 2012 de website op vrijwillige basis naast hun dagelijkse werkzaamheden hebben onderhouden. De website werd in 2012 grondig gewijzigd en ondergebracht bij de websitebouwer PROMES te Akersloot. Sander Wegereef, toen werkzaam op het archief in Zaandam en sinds kort in het Scheepsvaartmuseum te Amsterdam, trad in 2012 aan als webmaster. Sander verzorgt nog altijd de krantenberichten op de website. Hij heeft in de zomer van 2016 het stokje overgedragen aan Erwin Heuperman. Erwin is werkzaam bij ‘Over-gemeenten’, een samengevoegde serviceorganisatie van de gemeenten Oostzaan en Wormerland. Hij heeft het afgelopen jaar veel tijd gestoken in het invoeren van de indexen van de SSEW-publicaties. Sander kon helaas op 10 november niet aanwezig zijn en heeft de Kroniek 35 per post toegestuurd gekregen. Erwin ontving het boek uit handen van de voorzitter.

overzicht: 

De zand- en grindkwestie: Nederland in de verdrukking

In de verdrukkingDe diplomatieke rel tussen Engeland en Nederland in 1917 en 1918 over de doorvoer van Duits zand en grind naar België was een van de onderwerpen in de nieuwsbrief van de Koninklijke Bibliotheek (KB) van november 2017. De KB verzamelde berichten uit zowel Britse als Nederlandse kranten en stelde daaromheen een interessant artikel samen over de zand- en grindkwestie die dreigde Nederland mee te sleuren in de oorlog.

Via de Rijn voerde Duitsland grote hoeveelheden bouwmateriaal aan om hun defensieve posities in België en Noord-Frankrijk te versterken. Duitsland beriep zich op de Rijnvaartakte uit 1868 die bepaalde dat de scheepvaart op de Rijn vrij was voor alle oeverstaten. Maar in de Haagse Vredesconferentie van 1907 was afgesproken dat oorlogsmateriaal niet door een neutraal land mocht worden vervoerd. De Duitsers stelden echter dat het bouwmateriaal uitsluitend voor civiele doeleinden was bestemd zoals voor het onderhoud van wegen. Een drogreden uiteraard want het bouwmateriaal diende ter versterking van de Duitse loopgraven en voor bunkerbouw.

overzicht: 

Aanbieding Utrecht en de Eerste Wereldoorlog aan de Commissaris van de Koning van Utrecht

Utrecht en de Eerste WereldoorlogIn de reeks Nederlandse provincies en steden is het zesde boek Utrecht en de Eerste Wereldoorlog verschenen, onder redactie van Henk van der Linden en Jos van Raan en uitgegeven door Uitgeverij Aspekt. Het eerste exemplaar van het boek werd op 27 oktober 2017 aangeboden aan de Commissaris van de Koning van Utrecht, de heer Willibrord van Beek. Als voorzitter van de Raad van Toezicht van Huis Doorn vond de commissaris Huis Doorn de meest passende locatie voor deze overhandiging. Op de omslag van het boek prijkt immers keizer Wilhelm II in vol ornaat, dus de keuze van Huis Doorn was navenant. In de achtergrond op de boekomslag is een tekening te zien van de Belgische kunstenaar Rik Wouters van het Kamp Zeist waar hij in 1914 als soldaat werd geïnterneerd. Twee uitersten van de gevolgen van een oorlog.

overzicht: 

Indexering SSEW-publicaties over de Dramatische jaren 1914-1919

Op de SSEW-website wordt een index bijgehouden van de inhoud van de Kronieken – De Grote Oorlog en van twee later verschenen series: Dramatische jaren en Provincie- en stadsbundels. Onder het menu ‘Publicaties’ (blauwe balk) wordt in het submenu verwezen naar ‘Index alle SSEW-series’. Door dit aan te klikken krijgt men de keuze welke serie: Kroniek, Dramatische jaren of Provincie- en stadsbundels. Recent zijn de indexen van 73 artikelen uit de vijf tot oktober 2017 verschenen boeken in serie Dramatische jaren op de website geplaatst: België in de slagschaduw van WO I en de jaren 1914, 1915, 1916 en 1917. De index zal worden uitgebreid met het binnenkort te verschijnen zesde deel over het jaar 1918 met als ondertitel ‘De strijd gestreden. De wereld in puin’. Bij een zoekactie naar een auteur of onderwerp worden alle SSEW-series doorzocht en het resultaat weergegeven in volgorde van de datum van uitgifte.

overzicht: 

De Twaalfde Slag aan de Isonzo: Caporetto

Auteur: Eric R.J. Wils

Honderd jaar geleden, in de nacht van 24 oktober 1917, werd een groot Duits-Oostenrijks offensief geopend aan de rivier de Isonzo. Langs het gehele front tussen de plaatsen Bovec en Tolmin barstte een urenlange, intensieve artilleriebeschieting los op de Italiaanse stellingen in het bergachtige gebied. Het was de overdonderende openingsfase van de Twaalfde Slag aan de Isonzo, die bekend staat onder de naam Caporetto naar de plaats halverwege Bovec en Tolmin. Caporetto (in het Duits Karfreit) is nu het Sloveense Kobarid. En in die plaats is een museum, gewijd aan de strijd aan de Isonzo, gevestigd. Lees hier het volledige artikel: 100 jaar Caporetto

overzicht: 

Boekbespreking van De Verslagenen van Robert Gerwarth

De Verslagenen (cover)Recensie door: Marcel Nonhebel

Bij Uitgeverij Balans verscheen in 2016 het boek De verslagenen van Robert Gerwarth met als ondertitel Waarom de Eerste Wereldoorlog nooit is opgehouden 1917-1923 (ISBN 9789460031670).

Hoewel verschillende recensies zich ook verschillend uitspreken over het boek van Robert Gerwarth, zoals bij historisch beschouwelijke boeken de gewoonte is, geschiedenis is niet voor niets een eindeloze discussie genoemd, heeft dit werk voor mij een bijzondere waarde. Het is een poging om een verbinding te leggen tussen hedendaagse grote problemen in het Midden-Oosten, in Oost-Europa, Rusland en in de voormalige kolonies van Europese staten en de Grote Oorlog. Dit geeft Gerwarth weer in zijn conclusie in zijn epiloog.

Lees hier de volledige recensie: Boekbespreking De Verslagenen

overzicht: 

Pagina's