Laatste nieuws

Generaal Edmund Allenby neemt op 11 december 1917 Jeruzalem in

Op 11 december 1917 marcheerde de Britse generaal Edmund Allenby met zijn gevolg de heilige stad Jeruzalem binnen. De Turken hadden besloten de stad niet te verdedigen en zich te hergroeperen in een verdedigingslinie ten noorden van Jeruzalem. Na eeuwen onder Turks bewind kwam Jeruzalem in de Britse invloedsfeer die zou duren tot 1948. Allenby was in de zomer van 1917 overgekomen van het Westelijk Front uit Frankrijk om het bevel op te nemen van de Britse troepen in het Midden-Oosten. Begin november 1917 werd een doorbraak bereikt tijdens de Derde Slag om Gaza, gevolgd door een Turkse terugtocht. Allenby kwam te voet Jeruzalem binnen door de Jaffapoort in een geregistreerd schouwspel. De Britten konden in het oorlogsjaar 1917 wel wat goed nieuws gebruiken. De Israëlische Post gaf dit jaar een postzegel uit ter herdenking van de gebeurtenis.

overzicht: 

Verdrag van Brest-Litovsk

Begin december 1917 begonnen in de stad Brest-Litovsk de onderhandelingen over een verdrag tussen de Russen en de Centrale Mogendheden onder leiding van Duitsland. Duitse troepen waren ver opgerukt in het oosten en er bestond feitelijk geen Russisch leger meer om hen tegen te houden. Het Rusland van de tsaar was vervangen door de bolsjewieken onder leiding van Lenin en Trotski. De onderhandelingen verliepen moeizaam, werden door de Russen zoveel mogelijk gerekt maar mondden uiteindelijk uit in het Vredesverdrag van Brest-Litovsk van maart 1918. Daarbij konden de Russen niet anders doen dan de strenge Duitse eisen aanvaarden.

overzicht: 

Online encyclopedie 1914-1918

In 2012 is een internationaal project gestart om een online encyclopedie te maken met een overzicht van de gebeurtenissen en gevolgen van de Eerste Wereldoorlog. Waarbij niet alleen op het slagveld Europa, maar ook op andere delen van de wereld wordt ingezoomd. De teksten zijn in het Engels en geschreven door internationale historici uit meer dan 50 landen. Onder hen ook Nederlandse auteurs. Bijdragen worden pas geaccepteerd na een peer review. Het project wordt gecoördineerd door de geschiedenisfaculteit van de Freie Universität uit Berlijn. Andere partners zijn onder andere de Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) en de Bayerischen Staatsbibliotheek. Voor meer informatie wordt verwezen naar de introductiepagina van de website ‘1914-1918-online. International Encyclopedia of the First World War. Introduction’.

overzicht: 

De tankslag bij Cambrai in 1917

De slag bij Cambrai van november/december 1917 is vooral bekend geworden doordat het Britse leger voor de eerste keer in de geschiedenis het grote aantal van 476 tanks inzette in een gecoördineerde actie met de infanterie en de cavalerie. De slag staat in de militaire geschiedenis bekend als de tankslag bij Cambrai, hoewel er geen sprake was van een tank tegen tankgevecht. En de beoogde rol van de cavalerie wordt veelal vergeten. Het begon voorspoedig voor de Britten op 20 november 1917 toen de tanks door de Duitse Hindenburglinie braken. De dag staat bij het Britse lager dan ook bekend als Cambrai Day en wordt jaarlijks herdacht.

overzicht: