Laatste nieuws

Artikelen in "Militärgeschichte"

Het jaar 2016 van het Duitse militaire tijdschrift Militärgeschichte - Zeitschrift für historische Bildung is online beschikbaar gekomen. De vier tijdschriften zijn als pdf-bestand te downloaden. De volgende artikelen hebben de Eerste Wereldoorlog als onderwerp en schenken in twee gevallen – Japan en Noordoost Afrika - aandacht aan de oorlog buiten Europa:

overzicht: 

Het Nivelle-offensief van april 1917 aan de Chemin des Dames

Op 16 april 1917 opende het Franse leger een grootscheepse aanval op de Duitse stellingen bij de Chemin des Dames gelegen op een heuvelrug tussen de steden Soissons en Reims. De nieuwe Franse opperbevelhebber Robert Nivelle meende de formule te hebben om de Duitse verdediging te doorbreken. Na enkele dagen strijd bleek die formule, gebaseerd op een massale inzet van artillerie, toch niet te werken. De Fransen kwamen er niet doorheen en de verliezen liepen op. Op 20 april werd het offensief tijdelijk gestaakt, maar begin mei werd een nieuwe en weer vergeefse poging gedaan. Het was het begin van de protesten van de Franse soldaten wat bekend staat als de muiterijen (lees meer hierover in een artikel van Menno Wielinga). Op 15 mei werd Nivelle van zijn post ontheven en vervangen door Philippe Pétain, die enkele dagen later het offensief definitief afblies.

In september 2010 organiseerde de SSEW een studiereis naar de Chemin des Dames. Lees meer hierover in de inleiding van de reisgids met een beschrijving van de strijd: Inleiding Studiereis 2010 Chemin des Dames. Op de aanstaande studiedag op 12 mei 2017 zal ook een voordracht over de Franse aanval bij de Chemin des Dames worden gehouden.

overzicht: 

Belgen vluchten met de boot Atlas V uit Luik

Atlas VRuim 100 jaar geleden slaagden 107 mensen er in om met een boot op de Maas vanuit bezet België naar Eijsden in Nederland te vluchten. De meeste vluchtelingen, nagenoeg allemaal mannen, namen de weken daarna dienst in het Belgische leger. De boot, de Atlas V, heeft zijn naam gegeven aan een van de bruggen over de Maas. Nederlandse kranten besteedden 100 jaar geleden aandacht aan het gebeuren. Tom Sas zoekt het een en ander uit over de geslaagde vluchtpoging. Lees hier het volledige artikel: Belgen vluchten uit Luik

overzicht: 

Succesvolle presentatie ‘schuldvraag Wilhelm II’ in Ieper

Op vrijdag 17 maart 2017 vond op uitnodiging van het In Flanders Field Museum te Ieper een presentatie plaats van de door de SSEW ondersteunde studie over de schuldvraag van de Duitse keizer Wilhelm II op basis van de vijf aanklachten, die hem ten laste zijn gelegd als uitvloeisel van artikel 227 van het Verdrag van Versailles. Daarover is vorig jaar een publicatie verschenen waarin alle details over de aanklachten, de verdediging ervan en de uiteindelijke uitspraak in extenso zijn uitgewerkt.

De presentatie, die zeer succesvol verliep, werd gehouden in het Gerechtsgebouw van Ieper. De voorzitter van de rechtbank had zijn rechtszaal daarvoor belangeloos ter beschikking gesteld. Er waren ongeveer 90 belangstellenden, onder wie vele medewerkers van het museum. Na afloop was er de mogelijkheid voor een discussie waarvan uitvoerig werd gebruikgemaakt.

In oktober 2016 werd eerder een besloten presentatie gehouden bij het Internationaal Strafhof in Den Haag. Aan deze openbare presentatie in Ieper werkten ook dit keer mee Prof. Paul Mevis van de Erasmus Universiteit, Prof. Jan Reijntjes van de Rechtbank te Den Bosch en Dr. Willem Sinninghe Damsté. De geestelijke vader van dit project, Hans Andriessen, die als verdediger zou optreden, kon vanwege onverwachte persoonlijke redenen jammer genoeg niet deelnemen aan deze bijeenkomst. Zijn taak werd overgenomen door oud-SSEW-voorzitter Anton Kruft.

overzicht: 

Amerika neemt deel aan de oorlog

Op 6 april 1917 verklaarde de Verenigde Staten van Amerika de oorlog aan Duitsland nadat twee maanden eerder al de betrekkingen waren verbroken. Op de website St. Mihiel Tripwire, april 2017, staat de tekst van de oorlogsverklaring weergegeven. Amerika had slechts een relatief klein leger en het zou nog meer dan een jaar duren voordat de Amerikanen daadwerkelijk gingen meevechten aan het westfront aan de zijde van de Britten en de Fransen. Helemaal onvoorbereid trok Amerika echter niet ten strijde zoals beschreven in het artikel ‘Pre-war military planning’. In de SSEW Kroniek deel 5 geven twee Nederlandse auteurs hun visie op de Amerikaanse deelname aan de oorlog in de volgende essays:

- Andriessen, J.H.J., De mythe van de Amerikaanse neutraliteit.

- Stam, A., De Verenigde Staten van neutraliteit naar belligerentie.

overzicht: