Nederlandse visie op de opbouw van een luchtvloot in 1918

In het Nederlandse leger werden de ontwikkelingen in de strijd in de Eerste Wereldoorlog nauwlettend gevolgd zoals de snelle opbouw van de militaire luchtvaart en de rol die vliegtuigen speelden in de strijd aan de fronten. In 1918 bracht De Amsterdammer, Weekblad voor Nederland een speciaal nummer uit over ‘Onze Weermacht van 1914 tot 1918’. Daarin is opgenomen een artikel van luchtvaartpionier Hendrik Walaardt Sacré, majoor der Genie en commandant van de luchtvaartafdeling in 1918. Het artikel met als titel ‘Onze luchtvloot’ werd gedigitaliseerd met behoud van de oorspronkelijke spelling en is als pdf-bestand te downloaden: Weermacht 1914-1918 luchtvloot

Majoor Walaardt Sacré geeft in het artikel een overzicht van de stand van zaken van de luchtmacht in de Eerste Wereldoorlog waarbij drie types vliegtuigen werden onderscheiden: jacht-, verkennings- en bombardementsvliegtuigen. Hij pleitte bovendien voor het opzetten van een eigen Nederlandse vliegtuigindustrie om daadwerkelijk in een goed functionerende luchtmacht te voorzien. Een citaat aan het einde van het artikel geeft zijn visie weer: ‘Zonder luchtvloot toch is een legerleiding blind en kan de artillerie niet de helft presteeren van waartoe zij in staat zou zijn; men moet zich steeds in de kaart laten kijken; zal elke poging tot initiatief zien verlammen omdat de tegenpartij precies weten zal wat er gebeuren gaat, en zal altijd hebben af te wachten wat die, wel goed ingelichte, tegenpartij goed zal vinden te gaan doen.’

In de serie De Grote Oorlog Kroniek 1914-1918, deel 15 (p. 145-173) schreef Prof. dr. Wim Klinkert al eens een artikel over de noodzaak van de opbouw van de militaire luchtvaart in Nederland in de periode 1914-1920 onder de titel ‘Een vitaal belang van de eerste orde’.

overzicht: