Het monster van de Oorlog

Een bijzonder boek omdat het hier nu eens niet over de slagvelden en de oorlog zelf gaat maar over de wijze waarop die oorlog in de volksmond werd vertaald en voortleefde.

In „Het monster van de oorlog” spreken een groot aantal Nederlandse en Vlaamse dichters en zangers zich zowel geëmotioneerd als cynisch over deze gruwelijke oorlog uit. Ze tonen hun afschuw en verbijstering over het brute geweld en staan stil bij bijzondere voorvallen zoals de bombardementen op Antwerpen en Zierikzee. Ook de zorgen van alledag komen aan bod, de mobilisatie, de voedselschaarste, de oorlogswinsten maar ook de amoureuze betrekkingen van Nederlandse meisjes met buitenlandse militairen.

Het „Monster van de oorlog” is een verrassing voor poëzieliefhebbers, historici en iedereen die meer wil weten over de Eerste Wereldoorlog vanuit Nederlands perspectief. De tekst is bijeengebracht door Menno Wielinga, Jacques Sikking en Rob Kammelar. Uitgeverij Nijgh & van Ditmar. Isbn 90-388-0020-7

overzicht: