Mensen & machten

Mensen & machten¹¹

In hoofdstuk 3 tien bladzijden leerstof, inclusief uitstekende illustraties van onder andere Albert Hahn en George Grosz. Verder nog twee bladzijden vragen en opdrachten.

Na een korte inleiding, Internationale spanningen in het begin van de twintigste eeuw, een kleine juiste weergave van het verloop van de oorlog, inclusief een beschrijving van de ellende van de loopgravenoorlog in het westen.

Vraag 12 is interessant. Hij luidt: „Bekijk de prent van A. Hahn ‘Bij Verdun’ eens goed en probeer daarna uit te leggen welk standpunt Hahn ten aanzien van de Eerste Wereldoorlog innam. Bij de foto staat: Bij Verdun. Duitse keizer tot zijn zoon, de kroonprins: ‘Tot hoe ver zijn we nu gevorderd, mijn jongen?’ ‘Tot zo ver u doden ziet, vader!’

Vraag 15 gaat over de veertien punten van Wilson. Alle veertien staan afgedrukt en de leerling moet achterhalen welke punten te idealistisch waren. Daarna moet worden uitgezocht waar in de veertien punten blijkt dat president Wilson de belangen van de Verenigde Staten niet uit het oog verloor en welke vorm van nationalisme hij voorstond.

In hoofdstuk 4, De liquidatie van de Eerste Wereldoorlog, wordt zeer uitgebreid ingegaan op de thema’s van de Parijse vredesconferentie van 1919. Voorop staat het Frans/Engelse denken dat Duitsland maar eens hard moet worden aangepakt. De voornaamste punten van de vredesconferentie bestaan dan ook uit het tegengaan van het communisme en het bestraffen van Duitsland.

In deze methode wordt helaas geen verband gelegd met de Tweede Wereldoorlog.

overzicht: