Luik, augustus 1914. Zoektocht naar een vergeten slag

Door: Drs. Jules Brabers en drs. Rob Lemmens

Uitgeverij Aspekt Soesterberg

Isbn: 9059118731

194 pagina’s met veel foto’s en kaarten. (een aanrader!)

Dit boek bevat het verslag van de jarenlange zoektocht van de auteurs Jules Brabers en Rob Lemmens naar de vergeten slag om Luik.

Het is een verhaal dat met veel illustraties, prenten, foto’s en kaarten wordt ondersteund.

Door middel van uitgebreide bestudering van het beschikbare bronnenmateriaal en tientallen bezoeken aan Luik en het slagveld van weleer eromheen, hebben de auteurs de slag nauwkeurig gereconstrueerd. Theorieën, verhalen en cijfermateriaal over de slag zijn geverifieerd en in een aantal gevallen bijgesteld of verworpen.

 

Naast het algemene verhaal besteden de auteurs ruimschoots aandacht aan de ‘petit-histoire’; de mens in de oorlog. Oorlog gaat niet alleen om abstracte begrippen als legers, regimenten, bataljons en compagnieën noch om verliescijfers en statistieken.

Oorlog gaat vooral om mensen. In het boek komt een aantal personen aan het woord met hun verhaal en indrukken over Luik tijdens en na de slag. Hiermede wordt de slag teruggebracht tot menselijke proporties.

 

Tenslotte hebben de auteurs voor geïnteresseerden die het slagveld van weleer willen bezoeken, een aantal routes uitgezet langs monumenten, begraafplaatsen en plekken waar nog sporen van de bittere strijd te zien zijn. Alle relevante bezienswaardigheden zijn van GPS coördinaten voorzien en beschreven, zodat de lezer ook zelf zijn tocht kan uitzetten

overzicht: