Lezingen door J.H.J. Andriessen

De heer Andriessen beschikt inmiddels over een groot aantal lezingen waarvan er hier een aantal (maar niet allemaal) worden genoemd en die de heer Andriessen bereid is op verzoek te houden.

Geînteresseerden dienen contact op te nemen met het secretariaat van de SSEW.

Eventuele aanpassingen in onderwerp en tijdsduur zijn altijd mogelijk.

 

1: Het ontstaan van de Eerste Wereldoorlog.  Powerpointpresentatie, duur 2x drie kwartier

2 :De invloed van de Russische algemene mobilisatie op het ontstaan van de Eerste Wereldoorlog. Powerpointpresentatie, duur drie kwartier

3: De invloed van de Britse blokkade en Duitse onderzeebootoorlog op de handhaving van de Nederlandse neutraliteit in de Eerste Wereldoorlog. duur drie kwartier.

4: Het ontstaan van de Eerste Wereldoorlog en de vier veldslagen rond Ieper, uur 3 kwartier

5: De geheime allianties en de invloed van de Russische mobilisatie op het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog, Powerpointpresentatie, duur 2x drie kwartier.

6 : De geheime allianties en de strijd aan de Somme,Powerpoint presentatie, duur 2x drie kwartier.

7:  De strijd bij Tannenberg, de strijd  a/d Somme en de zeeslag te Jutland, powerpoint presentatie, duur 2x drie kwartier.

8 : De veldslagen nabij Arras,  duur 2x drie kwartier.

9 : De ondergang van de Duitse Hochseeflotte te Scapa Flow in 1919, powerpointpresentatie, duur drie kwartier.

10:Was keizer Wilhelm II een oorlogshitser? Powerpointpresentatie, duur 2x drie kwartier.

11:Wilhelm II, een krankzinnige misdadiger? Powerpointpresentatie, duur 2x drie kwartier.

12: Enkele facetten van de tot standkoming van het verdrag van Versailles in 1919, duur 2x drie kwartier.

13:De wapenstilstand van 11 november 1918, duur 2x drie kwartier.

14:De problematiek verbonden aan het neutraal zijn van Nederland in de Eerste Wereldoorlog. duur 2x drie kwartier.

15:De gevechten om de Hindenburg Linie in 1918. duur 3 kwartier.

16:De rol van , Frankrijk en het ontstaan van de Eerste Wereldoorlog, duur drie kwartier

17:De slag aan de Somme, duur drie kwartier

18:De slag aan de Chemin des Dames, het Nivelle offensief, duur drie kwartier

19: Unsere Zukunft liegt auf dem Wasser; Wilhelm II en de opbouw van de Duitse vloot. Duur 2x drie kwartier.

20: De gang van zaken met betrekking tot het dictaatverdrag van Versailles in 1919, duur 2x drie kwartier.

21: De Amerikaanse deelname aan de Eerste Wereldoorlog en de rol van president Wilson. Duur 2x drie kwartier

22: Servië en haar rol bij het ontstaan van de Eerste Wereldoorlog, Duur idem

23: Oostenrijk-Hongarije en haar rol bij het ontstaan van de 1e W.O. Duur idem

24: Frankrijk en haar rol bijk het ontstaan van de 1e WO. Duur idem

25: Gr.Brittannië en haar rol bij het ontstaan van de 1e WO. Duur idem.

26: De ondergang van de Duitse Hochsee Flotte te Scapa Flow.

27: De strijd in de Vogezen 1914-1918. (powerpoint presentatie)

overzicht: