Indrukwekkende expositie in “De IJzertoren” te Diksmuide

Recent bezocht ik het museum “De Ijzertoren” te Diksmuide en de daar getoonde expositie genaamd “Gott Mit Uns”.

Uit de daar verstrekte brochure citeer ik:
„Al eeuwen lang worden goden en geloof gebruikt om oorlogen te rechtvaardigen. Daaqrtegenover zien we dat soldaten bij ernstige problemen en tegenslagen terugvallen op God en het geloof. In deze nieuwe tentoonstelling wordt de rol van het geloof dan ook van 2 kanten bekeken.

 

Enerzijds de strijdende partijen die in hun propaganda willen aantonen dat God aan hun kant meevecht; dit zie je in affiches, leuzen, kledij (o.a Gott mit uns,Gott strafe England, Dieu avec nous…). Niet iets specifieks voor de Eerste Wereldoorlog, maar van alle tijden.

 

Daarnaast wordt getoond hoe dat geloof in de loopgraven tot uiting kwam: uitingen van verschillende godsdiensten (misvieringen in en achter de loopgraven, aalmoezeniers, brancadiers, bedevaarten naar Lourdes, beschermingsmedailles,…). Wat was het standpunt van Lardinaal Mercier en de paus tijdens de oorlog? Wat met de niet-gelovigen? Wat met de Franse anti-clericalistische strekking?”

 

De tentoonstelling wordt nog interessanter door de uitstekende toelichting die de in het museum aanwezige gidsen bij het rondgaan door deze expositie geven.

Een bezoek tijdens uw verblijf in Diksmuide aan het museum en aan deze tentoonstelling is dan ook een echte aanrader.

J.H.J. Andriessen

 

overzicht: