Indexering SSEW-publicaties over Nederland en WO I

Op de SSEW-website wordt een index bijgehouden van de inhoud van de Kronieken – De Grote Oorlog en van twee later verschenen series: Dramatische jaren en Provincie- en stadsbundels. Onder het menu ‘Publicaties’ (blauwe balk) wordt in het submenu verwezen naar ‘Index alle SSEW-series’. Door dit aan te klikken krijgt men de keuze welke serie: Kroniek, Dramatische jaren of Provincie- en stadsbundels. Recent zijn de indexen van 111 artikelen uit de vijf tot oktober 2017 verschenen boeken over Nederlandse steden of provincies in de Eerste Wereldoorlog op de website geplaatst: Amsterdam, Zeeland, Brabant, Gelderland en Rotterdam. De index zal worden uitgebreid met het binnenkort te verschijnen zesde deel over Utrecht en de Eerste Wereldoorlog.

Bij een zoekactie naar een auteur of onderwerp worden alle SSEW-series doorzocht en het resultaat weergegeven in volgorde van de datum van uitgifte.

overzicht: